Print
Nama Klinik:  KD Alor Pasir, Kg. Alor Pasir Tanah Merah, 17500, Tanah Merah, Kelantan
No. Telefon:  013-9956125