Nama Klinik:  KD Jaya Setia, Bestari Jaya, 45600, Kuala Selangor, Selangor
No. Telefon:  03-32717050