Print
Nama Klinik:  KD Kampong Padang, Hulu Langat, 43100, Hulu Langat, Selangor
No. Telefon:  03-90216636