Nama Klinik:  KD 2G Ulu Melaka, Mukim Air Hangat, 07000, Langkawi, Kedah
No. Telefon:  04-9558566