Print
Nama Klinik:  KD Bait, Kampung Bait, 91308, Semporna, Sabah
No. Telefon:  -