Print
Nama Klinik:  KKom Bukit Setongkol, No. 38-40, Jln Bukit Setongkol, 25200 Kuantan, Pahang, 25200, Kuantan, Pahang
No. Telefon:  09-5131841