Tajuk Mental Health Ordinance (Sarawak) 1961
No Akta Sarawak Ord. 16 of 1961
Tahun 1961
Isi kandungan

These Ordinance shall be repealed when Mental Health Act 2001 [Act 615] comes into operation

Lampiran-lampiran