Hospital Sultanah Bahiyah
KM 6, Jln Langgar, Alor Setar
Alor Setar, Kedah
05460 Alor Setar
Kedah  
Tel : 04-7406233
Fax : 04-7350233
http://hsbas.moh.gov.my/
Jumlah Katil : 1084