Tajuk SURAT PEKELILING KETUA PENGARAH KESIHATAN MALAYSIA BIL. 6/2019 - PINDAAN KATEGORI PRESKRIBER UBAT INJEKSI ARTESUNATE 60MG DARIPADA A KEPADA B UNTUK RAWATAN SEVERE MALARIA
No. Pekeliling BIL 6/2019
Penerangan Sila Rujuk Lampiran
Kategori Pekeliling Pekeliling
Tahun 2019
Tarikh  14-08-2019