Tajuk Pengoperasian Perkhidmatan Di Pejabat, Institusi, Hospital Dan Klinik Di Bawah Kementerian Kesihatan Malaysia Dalam Tempo Perintah Kawalan Pergerakan 3.0
No. Pekeliling KKM.100-1/6/3 JId.2 (69)
Penerangan Sila Rujuk Lampiran
Kategori Pekeliling Surat Edaran
Tahun 2021
Tarikh 28-05-2021

Lampiran-lampiran