Klinik Komuniti Pantai Damai


Bandar Baru Samariang


93050 Petrajaya, Kuching

Sarawak

Tel: 082-312995