Klinik Komuniti Mukah


Bandar Mukah


96400 Mukah

Sarawak

Tel: 0198469009