Tajuk KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA PELUPUSAN ASET ALIH (KEW.PA-27) BAGI KENDERAAN AMBULANS BMA2684 DI HOSPITAL MUADZAM SHAH, PAHANG
No.Sebut Harga HMS:400-5/6/8(11)
Tarikh Tutup 14-10-2019
Kelayakan Kontraktor Seperti Di Lampiran
Lampiran Tawaran Jualan Sisa Sebut Harga Ambulans BMA2684.pdf
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran

 


**