Tajuk Tawaran eBidding Membekal dan Menghantar Kertas A4 bagi Tempoh Dua (2) Tahun
No.Sebut Harga IKN/eB/1/2015
Tarikh Tutup 28-01-2015
Kelayakan Kontraktor Pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah kod bidang 010201
Lampiran IKLAN eBIDDING_KERTAS A4.pdf
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran
Lampiran

 


**