Pejabat Kesihatan Daerah WP Labuan

Peti Surat 80832
87018 Labuan
WP Labuan  

Tel : 087-411702
Fax : 087-419011