Pejabat Kesihatan Daerah Yan

Guar Chempedak
8800 Yan
Kedah  

Tel : 04-4682557
Fax : 04-4684251