Pejabat Kesihatan Daerah Seberang Perai Tengah

Lot 89, Mukim 17, Berapit
14000 Bukit Mertajam
Pulau Pinang  

Tel : 04-5382453/ 5381454/ 5381455
Fax : 04-5374595