Print
Tajuk HOSPITAL LUYANG MENUNGGU LAMA
Akhbar HARIAN METRO
Tarikh Siaran 09-12-2014
Kategori SMS
Dikeluarkan Oleh Siti Norain binti Ali Hussain (Penyelaras Aduan) Bahagian Pengurusan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah
Maklum Balas Pihak Jabatan Kesihatan Negeri Sabah mengambil maklum akan aduan tersebut dan mengarahkan tindakan selanjutnya diambil oleh Klinik Kesihatan Luyang . Jabatan Kesihatan Negeri Sabah mengucapkan jutaan terima kasih di atas aduan yang telah dikemukakan. Dengan aduan tersebut dapat membantu pihak Jabatan Kesihatan Negeri Sabah untuk memperbaiki mutu perkhidmatan yang akan diberikan kepada pelanggan.