Tajuk Urusan Pemangkuan Skim Perkhidmatan Pembantu Pembedahan Pergigian Gred U24 ke Gred U26 di Kementerian Kesihatan Malaysia
Tarikh Iklan 30-06-2023
Penerangan Sila Rujuk Lampiran
Tarikh Tutup Permohonan 04-08-2023
Lampiran Iklan Pemangkuan_Pembantu Pembedahan Pergigian Gred U24 ke Gred U26.pdf