Tajuk Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Skim Perkhidmatan Jurupulih Perubatan (Fisioterapi) Gred U32 Ke Gred U36 Di KKM
Tarikh Iklan 14-09-2023
Penerangan Sila Rujuk Lampiran
Tarikh Tutup Permohonan 16-10-2023
Lampiran IKLAN NP JP FISIOTERAPI U32 - U36 (13.03.2023)_compressed.pdf