Tajuk URUSAN PEMANGKUAN BAGI JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 KE GRED U32 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
Tarikh Iklan 08-05-2019
Penerangan Sila Rujuk Lampiran
Tarikh Tutup Permohonan 07-06-2019
Lampiran URUSAN PEMANGKUAN BAGI JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 KE GRED U32 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA.pdf