Tajuk Urusan Pemangkuan Bagi Skim Perkhidmatan Juruteknologi Makmal Perubatan Gred U36 Ke Gred U38 Di Kementerian Kesihatan Malaysia
Tarikh Iklan 26-03-2014
Penerangan Sila rujuk di lampiran
Tarikh Tutup Permohonan 24-04-2014
Lampiran IKLAN PEMANGKUAN JTMP U36 KE U38.pdf