Tajuk URUSAN KENAIKAN PANGKAT JURUTEKNOLOGI PERGIGIAN GRED U29 KE GRED U32 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
Tarikh Iklan 08-08-2019
Penerangan Sila Rujuk Lampiran
Tarikh Tutup Permohonan 30-08-2019
Lampiran IKLAN KENAIKAN PANGKAT JURUTEKNOLOGI PERGIGIAN GRED U29 KE GRED U32.pdf