Tajuk Urusan Pemangkuan Pegawai Penerangan (Pendidikan Kesihatan) Gred S41 Ke Gred S44
Tarikh Iklan 11-09-2019
Penerangan Sila Rujuk Lampiran
Tarikh Tutup Permohonan 24-09-2019
Lampiran Urusan Pemangkuan Pegawai Penerangan (Pendidikan Kesihatan) Gred S41 Ke Gred S44.pdf