Tajuk Urusan Pemangkuan Pegawai Penerangan (Pendidikan Kesihatan) Gred S44 Ke Gred S48
Tarikh Iklan 11-09-2019
Penerangan Sila Rujuk Lampiran
Tarikh Tutup Permohonan 24-09-2019
Lampiran Urusan Pemangkuan Pegawai Penerangan (Pendidikan Kesihatan) Gred S44 Ke Gred S48.pdf