Tajuk Urusan Kenaikan Pangkat Pegawai Dietetik Gred U41 Ke Gred U44 Secara Hakiki/ Fleksi Ke Gred U41/U44
Tarikh Iklan 11-09-2019
Penerangan Sila Rujuk Lampiran
Tarikh Tutup Permohonan 25-09-2019
Lampiran Urusan Kenaikan Pangkat Pegawai Dietetk Gred U41 Ke Gred U44 Secara Hakiki Fleksi Ke Gred U41 U44.pdf