Tajuk Urusan Kenaikan Pangkat Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W19 ke Gred W22
Tarikh Iklan 13-05-2020
Penerangan Sila Rujuk Lampiran
Tarikh Tutup Permohonan 29-05-2020
Lampiran Urusan Kenaikan Pangkat Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W19 ke Gred W22.pdf