Tajuk Urusan Kenaikan Pangkat Pembantu Awam Gred H14 ke Gred H16
Tarikh Iklan 22-05-2020
Penerangan Sila Rujuk Lampiran
Tarikh Tutup Permohonan 30-06-2020
Lampiran NP PEMBANTU AWAM H14-H16 03062020.pdf