Tajuk Urusan Kenaikan Pangkat Skim Perkhidmatan Pegawai Sains (Pelbagai Bidang) Gred C48 Ke Gred C52
Tarikh Iklan 29-06-2020
Penerangan Sila Rujuk Lampiran
Tarikh Tutup Permohonan 24-07-2020
Lampiran Urusan Kenaikan Pangkat Skim Perkhidmatan Pegawai Sains (Pelbagai Bidang) Gred C48 Ke Gred C52.pdf