Tajuk Urusan Kenaikan Pangkat Skim Perkhidmatan Pegawai Sains (Pelbagai Bidang) Gred C52 Ke Gred C54
Tarikh Iklan 29-06-2020
Penerangan Sila Rujuk Lampiran
Tarikh Tutup Permohonan 24-07-2020
Lampiran Urusan Kenaikan Pangkat Skim Perkhidmatan Pegawai Sains (Pelbagai Bidang) Gred C52 Ke Gred C54.pdf