image Jabatan Kesihatan WP Labuan
Peti surat 80832,
87018 Wilayah Persekutuan Labuan

Tel : 087-596000
Faks : 087-411298
Laman web: 

https://jknlabuan.moh.gov.my