Kolej Kejururawatan Melaka

Jalan Mufti Haji Khalil

75400 Melaka
Melaka 

Tel : 06-2707310/2707750
Fax : 06-2818746
Emel : kjmelaka@moh.gov.my

Pengarah : Cik Ong Lee Hwa