Tajuk Tender TAWARAN TENDER BAGI PERKHIDMATAN SOKONGAN OPERASI DAN PENYELENGGARAAN BAGI PERKAKASAN, RANGKAIAN, PERISIAN DAN APLIKASI UNTUK HOSPITAL INFORMATION SYSTEM (HIS) DI HOSPITAL KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
Nombor Tender NO JADUAL : T/P&P:190/2019 | NO JADUAL : T/P&P:189/2019 | NO JADUAL : T/P&P:192/2019
Tarikh Siaran 13-03-2020
Keputusan SENARAI KEPUTUSAN TENDER KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA ICT 4.pdf