Tajuk Garis Panduan Pelaksanaan Sidang Video di Kementerian Kesihatan Malaysia 
Tahun 2021
Bahagian Bahagian Pengurusan Maklumat
Lampiran

Garis Panduan Pelaksanaan Sidang Video KKM.pdf