Tajuk Garis Panduan Pelupusan Kenderaan Kementerian Kesihatan Malaysia
Tahun 2023
Bahagian Bahagian Perolehan Dan Penswastaan
Lampiran

SURAT EDARAN GARIS PANDUAN TKSUK.pdf
GARIS PANDUAN PELUPUSAN KENDERAAN - UPAS KKM.pdf