Tajuk Surat Peringatan Berhubung Permohonan Pembayaran Invois Tanpa Pesanan Kerajaan (ITPK) Di Bawah Kementerian Kesihatan Malaysia
Tahun 2023
Bahagian Bahagian Perolehan Dan Penswastaan
Lampiran

FAQ Permohonan ITPK KKM 2023.pdf