Postmaster Integriti - 2

 

Kelulusan Ke Luar Negara

 

Kebocoran Maklumat Terperingkat Kerajaan

 

Etika Dan Penampilan Ke Pejabat

image

 

image

 

image

Papar

 

Papar

 

Papar

 

 

 

 

 

Akta Rahsia Rasmi 1972

 

POSTMASTER

Larangan Terima Hadiah

 

POSTMASTER

Surat Sokongan

image

 

HADIAH

 

SSOKONGAN

Papar

 

Papar

 

Papar

         

POSTMASTER

Kerahsiaan Data Pendedahan Kelakuan Tidak Wajar (KTW)

 

POSTMASTER

Pengurusan Pendedahan Kelakuan Tidak Wajar (KTW)

 

POSTMASTER

Kesalahan & Hukuman

data rahsia   KTW   kesalahanNhukuman
Papar   Papar   Papar
         
← Kembali        

 


Kemaskini pada 2019-05-10 11:52:03 daripada Administrator

  •  
  • Print
  • Email this page