Bahasa Melayu | English   | Lain-Lain Bahasa  
Arial| Verdana| Comic Sans Yellow Background Green Background Blue Background Red Background font_big font_middle font_small marron green blue refesh
header_new__logo

View Akta Kesihatan


 
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Tajuk Akta Tisu Manusia 1974
No Akta 130
Tahun 1974
Isi kandungan

Akta 130, Akta Tisu Manusia 1974 Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006.

Lampiran-lampiran