Bahasa Melayu | English   | Lain-Lain Bahasa  
Arial| Verdana| Comic Sans Yellow Background Green Background Blue Background Red Background font_big font_middle font_small marron green blue refesh
header_new__logo

View Pekeliling (Semua)


 
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Tajuk Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia Bilangan 3 Tahun 2018
No. Pekeliling Bil 3/2018
Penerangan Pemanjangan Pelaksanaan Penurunan Kuasa Urusan Penempatan Dan Pertukaran Pegawai Perubatan, Pergigian Dan Pegawai Farmasi Gred 48 Hingga 54 ( Bukan Pakar ) Di Jabatan Kesihatan Negeri
Kategori Pekeliling Pekeliling
Tahun 2018
Tarikh  05-10-2018