Bahasa Melayu | English   | Lain-Lain Bahasa  
Arial| Verdana| Comic Sans Yellow Background Green Background Blue Background Red Background font_big font_middle font_small marron green blue refesh
header_new__logo

View Iklan Pemangkuan / Kenaikan Pangkat


 
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Tajuk Urusan Kenaikan Pangkat Pembantu Tadbir (Perkeranian/ Operasi) Gred N22 Ke Gred N26 Di Kementerian Kesihatan Malaysia
Tarikh Iklan 12-01-2018
Penerangan Sila Rujuk Lampiran
Tarikh Tutup Permohonan 15-02-2018
Lampiran Pengesahan Kenaikan Pangkat Pembantu Tadbir(PO) Gred N22 ke Gred N26 (tarikh memangku-17.07.2017).pdf