Bahasa Melayu | English   | Lain-Lain Bahasa  
Arial| Verdana| Comic Sans Yellow Background Green Background Blue Background Red Background font_big font_middle font_small marron green blue refesh
header_new__logo

View Iklan Pemangkuan / Kenaikan Pangkat


 
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Tajuk URUSAN KENAIKAN PANGKAT PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) GRED N22 KE GRED N26 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
Tarikh Iklan 25-09-2018
Penerangan SILA RUJUK LAMPIRAN
Tarikh Tutup Permohonan 26-10-2018
Lampiran Urusan kenaikan pangkat Pembantu Tadbir (Perkeranian Operasi) Gred N22 ke Gred N26 (tarikh memangku-19.03.2018).compressed.pdf