Bahasa Melayu | English   | Lain-Lain Bahasa  
Arial| Verdana| Comic Sans Yellow Background Green Background Blue Background Red Background font_big font_middle font_small marron green blue refesh
header_new__logo

PENCALONAN BAGI MENGIKUTI PROGRAM LEP2.0 MANAGEMENT TRAINING PROGRAM FOR JUNIOR OFFICER 2018


Assalamualaikum dan Salam Sejahtera

YBhg. Dato’ Seri/Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan,
 
PENCALONAN BAGI MENGIKUTI PROGRAM LEP2.0 MANAGEMENT TRAINING PROGRAM FOR JUNIOR OFFICER 2018
 
Dengan segala hormatnya saya merujuk surat daripada JPA(I)S.175/8/36-12/2 Klt.2(1) bertarikh 28 Jun 2018 mengenai perkara yang tersebut di atas.
 
2.         Sukacita dipohon kerjasama YBhg. Dato’ Seri/Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan untuk mengedarkan makluman pelawaan tawaran program di atas kepada pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional Gred 41-44 di Jabatan/Bahagian masing-masing yang berminat dan layak untuk mengikuti program tersebut berdasarkan kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan seperti di dalam surat JPA yang dilampirkan.
 
3.         Setiap permohonan hendaklah diisi secara atas talian (on-line) di laman web JPA www.jpa.gov.my atau http://esilav2.jpa.gov.my. Tarikh tutup permohonan atas talian (on-line) adalah pada 13 Julai 2018 (Jumaat). Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah dimuat turun dan dicetak untuk dihantar ke Unit Latihan Dalam Perkhidmatan 2, Bahagian Pengurusan Latihan, KKM dengan disertakan bersama-sama:
 
i)             Borang Perakuan Ketua Jabatan (LAMPIRAN C);
ii)            JICA Application Form (diisi dalam 2 salinan);
iii)           Salinan Keputusan TOEFL/TOEIC/IELTS/Ujian Bahasa Inggeris yang diiktiraf;
iv)           Questionaire (diisi dalam 2 salinan); dan
v)            Salinan Senarai Tugas.

LAIN-lAIN DOKUMEN BERKAITAN ADALAH SEPERTI BERIKUT :

a) J1821550_Junior Management
b) surat edaran BPL
c) Surat Edaran EPP Junior 2018
 
4.         Setiap permohonan perlulah lengkap dan dikemukakan kepada Bahagian Pengurusan Latihan, Kementerian Kesihatan Malaysia untuk perakuan Jawatankuasa Latihan sebelum 6 Julai 2018 (Jumaat) ke alamat berikut:-
                       
 
Setiausaha Bahagian
Bahagian Pengurusan Latihan
Kementerian Kesihatan Malaysia
Aras 6, No. 26 Persiaran Perdana, Presint 3,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Putrajaya
62675 Putrajaya.
(u/p : Unit Latihan Dalam Perkhidmatan 2)
 
5.         Untuk sebarang pertanyaan, pihak YBhg. Dato’ Seri/Datuk/Dato’/Datin/Tuan/ Puan boleh berhubung dengan pegawai  di bawah:
 
i)         Puan Noorfizawati Binti Saidin
           No. Tel           : 03-88850692
           Emel              : noorfizawati@moh.gov.my
 
ii)        Puan Nuraza binti Saidy
           No. Tel           : 03-88850706
           Emel              : azaazman@moh.gov.my


Kemaskini pada 2018-07-02 10:32:40 daripada Admin404

  •  
  • Email this page