Bahasa Melayu | English   | Lain-Lain Bahasa  
Arial| Verdana| Comic Sans Yellow Background Green Background Blue Background Red Background font_big font_middle font_small marron green blue refesh
header_new__logo

Bahagian Pengurusan Maklumat


BAHAGIAN PENGURUSAN MAKLUMAT

    

VISI:

Penyedia penyelesaian ICT yang komprehensif bagi menyokong transformasi perkhidmatan penjagaan kesihatan.


MISI
:

·         Membantu pengurusan KKM merancang strategi yang boleh menyampaikan perkhidmatan kesihatan dengan cekap menggunakan teknologi maklumat terkini;

·         Menyediakan prasarana teknologi maklumat yang selamat, tersedia dan diyakini oleh semua agensi KKM; dan

·         Menjadi rujukan agensi lain dalam pengurusan tadbir urus ICT dalam perkhidmatan kesihatan.


OBJEKTIF
:

·         Memberi khidmat nasihat dari segi perancangan, pembangunan, pelaksanaan dan khidmat perundingan projek ICT;

·         Menyediakan sistem penyampaian perkhidmatan penjagaan kesihatan menggunakan teknologi ICT terkini;

·         Menyediakan perkhidmatan sokongan teknikal bagi memperkukuhkan prasarana ICT KKM; dan

·         Menyediakan mekanisme yang berkesan bagi memantau pelaksanaan projek ICT.

·         Melaksanakan tadbir urus ICT yang diiktiraf.

 

FUNGSI:

1.     Penasihat/perunding projek ICT
Memberi khidmat nasihat dari segi perancangan, pembangunan, pelaksanaan dan khidmat teknikal ICT.

2.     Pembangun sistem aplikasi
Membangunkan sistem aplikasi secara ‘inhouse/joint development’.

3.     Pemantau pelaksanaan projek-projek ICT
Memantau dan menangani isu-isu pelaksanaan projek ICT.

4.     Penyelaras projek-projek ICT di KKM
Menguatkuasakan semua peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan mesyuarat JPICT.

  

 

PIAGAM PELANGGAN

Maklumat Perhubungan

Setiausaha Bahagian 
Bahagian Pengurusan Maklumat 


Tel : 03-88833883

Faks : 03-88833380

Kementerian Kesihatan Malaysia 
Aras 5, Blok E7,
Kompleks
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62590
Putrajaya

Website : bpm.moh.gov.my


Kemaskini pada 2018-10-16 16:27:44 daripada Administrator

  •  
  • Email this page