Bahasa Melayu | English   | Lain-Lain Bahasa  
Arial| Verdana| Comic Sans Yellow Background Green Background Blue Background Red Background font_big font_middle font_small marron green blue refesh
header_new__logo

Bahagian Perkembangan & Amalan Farmasi   Bahagian  
Perkembangan dan Amalan Farmasi
   Kementerian Kesihatan Malaysia

   Lot 36, Jalan Universiti
   46200 Petaling Jaya, Selangor

   Bahagian Dasar & Perancangan Strategik Farmasi
   Kementerian Kesihatan Malaysia
   Lot 36, Jalan Universiti
   46200 petaling Jaya, Selangor

   Tel No: 03-78413200 / 3320 
   Faks No: 03-7968222 
   URL : http://www.pharmacy.gov.my

  •