Bahasa Melayu | English   | Lain-Lain Bahasa  
Arial| Verdana| Comic Sans Yellow Background Green Background Blue Background Red Background font_big font_middle font_small marron green blue refesh
header_new__logo

Penerbitan Utama KKM


 

Penerbitan Utama KKM

 

Pembelian Penerbitan utama KKM ini boleh dibuat terus 
di alamat seperti di bawah:

Cawangan Sumber Maklumat
Bahagian Khidmat Pengurusan
Kementerian Kesihatan Malaysia
Aras 4, Blok E7, Kompleks E
62590 Pusat Pentadbiran Kerajaan Putrajaya
Malaysia
No Telefon: 03 8883 3487

Waktu Urusan

Isnin – Jumaat 8:00 pagi. - 5:00 petang

Harga Penerbitan* adalah seperti di bawah:

Laporan Tahunan KKM : RM 40.00
Buku Petunjuk Kesihatan : RM 25.00
Malaysia's Health  : RM 40.00

*Harga penerbitan tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa tanpa sebarang notis.
 

"Health Facts"

 2009 ( Lanskap | Buku) | 2010  ( LanskapBuku

2012*  (Lanskap | Buku)| 2013 (Flipbook | PDF)|
2014 (PDF
2015 (PDF) | 2016 (PDF) | 2017 (PDF) | 2018 (PDF)

 

 * Bermula dengan Fakta Kesihatan 2012, tahun merujuk kepada tahun penerbitan dan bukan tahun rujukan data

 KKM HEALTH FACTS 2016


Laporan Tahunan KKM
| 2009 B. Malaysia | 2010 B.Malaysia | 2011 B.Malaysia | 2012 B.Malaysia   | 2013 B.Malaysia

 
 

Petunjuk Kesihatan 

2009 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 2015 2016 2017 | 2018 

 


Pelan Strategik  


  

 


 Laporan Perbelanjaan Kesihatan Nasional (MNHA)


 
 Pelan Transformasi Perkhidmatan Kesihatan


 

 

 *Penerbitan Utama bagi tahun sebelum 2009 sila rujuk pada menu 'Arkib'

 


Kemaskini pada 2018-12-20 15:33:54 daripada Admin404

  •  
  • Email this page