Page 8 - April 2019
P. 8

Sambutan Bulan
     Pemakanan Malaysia

         B Datuk Seri Dr. Dzulkefly Ahmad, Menteri
         Kesihatan Malaysia pada 19 April 2019
         yang lalu sewaktu melancarkan Bulan
    YPemakanan Malaysia (NMM) di Putrajaya
    baru-baru ini telah menyebut bahawa rakyat
    Malaysia masih lagi perlu memberi keutamaan
    terhadap penjagaan diri bagi mengelakkan sebarang
    risiko yang boleh mengakibatkan punca masalah
    kesihatan yang lebih serius. Ujar beliau lagi, kerajaan
    telah membelanjakan kira-kira RM2 bilion setahun
    untuk kos rawatan pesakit diabetes dan lain-lain
    penyakit tidak berjangkit. Manakala, bagi tujuan
    hemodialisis sahaja, KKM telah membelanjakan
    sebanyak RM44,000 setahun bagi setiap pesakit.


                                 Statistik yang dikumpulkan oleh Kajian
                                 Kesihatan dan Morbiditi Nasional (NHMS)
                                 pada tahun 2015 telah menunjukkan bahawa
                                 rakyat Malaysia semakin ramai mengalami
                                 obesiti dengan 1 dari 2 orang dewasa
                                 yang mengalami berat badan berlebihan.
                                 Ini meletakkan Malaysia sebagai sebuah
                                 negara di dalam Asia yang mempunyai
                                 rakyat tergemuk. Kajian lain juga mendapati
                                 berlakunya berat badan berlebihan dan
                                 obesiti dalam kalangan kanak-kanak sekolah
                                 sehingga 30% daripada keseluruhan populasi.


    05 E-BULETIN KKM EDISi APRIL 2019
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13