Bahasa Melayu | English   | Lain-Lain Bahasa  
Arial| Verdana| Comic Sans Yellow Background Green Background Blue Background Red Background font_big font_middle font_small marron green blue refesh
header_new__logo

Arkib Pekeliling


 
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
No. TajukNo. PekelilingTahun  
1Surat Pekeliling Am - Sistem Penggunaan Kad Perakam Waktu (Punch Card) Di Pejabat-Pejabat KerajaanBil 11/19811981
2Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan- Pendaftaran Sebagai Pengamal Perubatan Selepas Tamat Latihan Doktor SiswazahBil 01/19831983
3Pertukaran Jantina Dari Lelaki ke Perempuan dan SebaliknyaBil 02/19831983
4Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Akta Perubatan 1971 - Perakuan Bagi Maksud Seksyen 13(3)Bil 03/19831983
5Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan-Pengiring Kepada Pembantu-pembantu Hospital Yang Memeriksa/Mengendali Pesakit-pesakit PerempuanBil 04/19831983
6Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan- Pemberitahuan Kes-kes MalariaBil 05/19831983
7Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan- Persedian Kenyataan AkhbarBil 06/19831983
8Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan- Perakuan Untuk Melanjutkan Tempoh Latihan Doktor SiswazahBil 07/19831983
9Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Dental Fluorosis Akibat Floride Dalam Air PerigiBil 08/19831983
10Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Pendermaan Darah di Sisi Agama IslamBil 09/19831983
11Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Ubat Insulin Dari Babi, Penggunaan Prosedur DifibrillationBil 10/19831983
12Senarai-senarai Ijazah Lanjutan Kepakaran Yang Diiktiraf Dalam Berbagai-bagai Disiplin Perubatan dan Kesihatan Awam Yang Telah Disemak Pada 10hb Februari 1984Bil 01/19841984
13Jawatan Kuasa di Peringkat Negeri Dan HospitalBil 02/19841984
14Memperkuat Disiplin Dan Rasa Tanggungjawab Kakitangan Perkhidmatan AwamBil 03/19841984
15Pendaftaran Sebagai Pengamal Perubatan Selepas Tamat Latihan Doktor SiswazahBil 04/19841984
16Lawatan Oleh Pegawai-pegawai Dari Ibu Pejabat Kementerian Kesihatan dan Ibu Pejabat Jabatan Perubatan & Kesihatan NegeriBil 05/19841984
17Akta Perubatan, 1971 : Seksyen-seksyen 40 & 41, Perkhidmatan Dalam Jawatan Perubatan dalam Perkhidmatan AwamBil 01/19851985
18Penempatan Pegawai-pegawai Perubatan di Jabatan dan di wad-wad, Hospital-hospital LatihanBil 02/19851985
19Lawatan Pegawai-pegawai Pakar ke Hospital-hospital DaerahBil 03/19851985
20Laporan Mengenai Kejadian-kejadian Luar BiasaBil 05/19851985
21Kebenaran Untuk Menerbitkan Rencana-rencana Yang Ditulis Oleh Pegawai-pegawaiBil 06/19851985
22Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia - Tanggunjawab dan TugasBil 01/19861986
23Pendaftaran Penoh Dibawah Akta Perubatan 1971Bil 04/19861986
24Perlaksanaan Peraturan-peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984 - Nasihat Dari Pakar-pakarBil 05/19861986
25Menghadkan Penggunaan Mesin Sinar-X Mobile dan Portable Untuk Kegunaan Radiografi di WadBil 06/19861986
26Jawatankuasa Ubatan-ubatan Negeri/Institusi/HospitalBil 08/19861986
27Cuti Rehat dan Cuti Sakit Untok Pegawai-pegawai Yang Menjalankan Latihan Doktor Siswazah Dibawah Seksyen 13(2) Akta Perubatan 1971Bil 09/19861986
28Garis Panduan Post Mortem Mayat Orang IslamBil 10/19861986
29Pengawasan Keatas Pengamal-pengamal Perubatan SwastaBil 11/19861986
30Penilaian Latihan Doktor-doktor SiswazahBil 12/19861986
31Cuti Rehat dan Cuti Sakit Untok Orang-orang Yang Menjalankan Tugas Dibawah Seksyen 13(3) Akta Perubatan 1971Bil 13/19861986
32Ijazah-ijazah Lanjutan Dalam Bidang Perubatan dan Kesihatan Yang Diiktiraf Bagi Pembayaran Elaun Pakar Atau Elaun GalakanBil 14/19861986
33Perakuan Pengalaman Dalam Satu Jawatan Perubatan Bertempat Tinggal - Borang 6Bil 15/19861986
34Senarai Ubat-ubatan Kementerian Kesihatan 1983Bil 16/19861986
35Penglabelan Ubat-ubatan Yang Dibekal Kepada Pesakit-pesakitBil 17/19861986
36Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Pusat Latihan Perbidanan Di Rumah (DMTC)Bil 01/19871987
37Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Pemberian Cuti Sakit Bagi Tempoh Yang PanjangBil 02/19871987
38Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Penyelia Doktor-doktor di Jabatan KlinikalBil 03/19871987
39Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Ahli-ahli Lembaga Perubatan Di Bawah Perintah Am Bab 'F' 18Bil 04/19871987
40Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Pengesahan Untok Mendapatkan Rawatan Perubatan Di luar NegeriBil 05/19871987
41Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Akta Perubatan 1971 - Borang 6 Yang BaruBil 06/19871987
42Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Peraturan-peraturan Bagi Mengeluarkan Laporan-laporan PerubatanBil 07/19871987
43Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Keselamatan Pesakit-pesakit di Hospital-hospitalBil 08/19871987
44Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Jawatankuasa Alat-alat Perubatan Diperingkat Negeri/YayasanBil 09/19871987
45Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Penggunaan Mesin X-ray MMR Di Hospital-hospital KerajaanBil 10/19871987
46Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Pengeluaran Lesen Racun Jenis A Kepada Ahli-ahli FarmasiBil 01/19881988
47Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Perakuan Untuk Melanjutkan Tempoh Latihan Doktor SiswazahBil 02/19881988
48Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Strategi Pencegahan Dan Kawalan Penyakit-penyakit Bawaan Makanan dan AirBil 03/19881988
49Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Akta Pembantu Perubatan (Pendaftaran) 1977, Peraturan-peraturan Pembantu Perubatan (Pendaftaran) 1979 - Pembaharuan Perakuan Pendaftaran TahunanBil 04/19881988
50Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Perkhidmatan Kemalangan dan Kecemasan di Hospital-hospitalBil 05/19881988
51Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Laporan Penyertaan Pegawai-pegawai Kementerian Dipersidangan/Seminar/Bengkel/Kursus Yang Bukan Dikendalikan Oleh Kementerian Kesihatan dan Lawatan Sambil Belajar ke Luar NegeriBil 06/19881988
52Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Protokol Pengurusan Tifoid (Typhoid)Bil 07/19881988
53Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Korean Haemorrhagic FeverBil 08/19881988
54Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Prosedur Mengenai Pesakit Yang Ingin Keluar Dari Hospital Dengan Kemahuan SendiriBil 09/19881988
55Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Garispanduan Untuk Membuang Alat-alat Suntik dan Jarum Yang Telah Digunakan Di Hospital, Klinik dan Pusat Kesihatan Di dalam Sektor Kerajaan & SwastaBil 10/19881988
56Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Garispanduan Mengenai Pendermaan Mata, Pengambilan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Pemindahan KorneaBil 11/19881988
57Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Penyelenggaraan Rumah-rumah MayatBil 13/19881988
58Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Pengendalian Mangsa-mangsa RogolBil 12/19881988
59Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Ijazah-ijazah Lanjutan Dalam Bidang Perubatan dan Kesihatan Yang Diiktiraf bagi Pembayaran Elaun Pakar Atau Elaun GalakanBil 01/19891989
60Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Tugas Panggilan 'Stand-by' Bagi Hospital-hospital DaerahBil 02/19891989
61Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Maklumat Untuk Orang Ramai Mengenai Penggunaan Perkhidmatan Kecemasan Di Hospital KerajaanBil 03/19891989
62Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Kod Pakaian Untuk DoktorBil 04/19891989
63Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Garispanduan 'Guidelines on Control of Hospital Acquired Infections'Bil 02/19901990
64Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Jawatankuasa Ubat-ubatan Negeri/Institusi/HospitalBil 03/19901990
65Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Borang Pendaftaran Penderma Darah PPDK-3 (Pindaan)Bil 05/19901990
66Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Organisasi Pentadbiran Sekolah-sekolah Latihan Kementerian Kesihatan MalaysiaBil 06/19901990
67Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Menjadikan Kemudahan Perubatan dan Kesihatan Bebas Dari RokokBil 08/19901990
68Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Pengutipan Uri-uri Tidak Dituntut di Hospital-hospital Kementerian Kesihatan MalaysiaBil 01/19921992
69Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Pusat Penyerahan Penerbitan Kementerian KesihatanBil 02/19921992
70Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Menerbitkan Prosiding/Laporan Seminar dan Bengkel Sebagai Isu Tambahan Kepada Buletin IMRBil 03/19921992
71Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Pemberian Maklumat Dan Data Kementerian KesihatanBil 05/19921992
72Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Pengurusan Pesakit Dan Waris Mereka Semasa Berada di HospitalBil 06/19921992
73Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - 'Spotlight' Sebagai Punca KebakaranBil 01/19931993
74Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Borang Daftar Masuk Hospital PER PD 301Bil 02/19931993
75Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Penilaian Pakar-pakar di Jawatan Gred KhasBil 03/19931993
76Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Garispanduan Memperbaiki Imej Ambulans di Bawah Kementerian Kesihatan Malaysia Mengenai Piawaian Warna, Lambang, Tulisan dan Jalur AmbulansBil 04/19931993
77Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Garispanduan Penggunaan 'Mercy Flight' Bagi Hospital-hospital di Kementerian KesihatanBil 05/19931993
78Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Perjanjian Susunan "Authors"Bil 06/19931993
79Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Perlaksanaan Sistem Pengawasan Sentinel Jangkitan HIVBil 02/19941994
80Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Penilaian Semula Syarat Perlantikan PakarBil 03/19941994
81Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Permohonan Menerbitkan Hasil PenyelidikanBil 04/19941994
82Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Garispanduan Bagi Standard Kebersihan Hospital-hospital Kementerian Kesihatan MalaysiaBil 05/19941994
83Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Prosedur Rujukan dan 'Admission' Dari Poliklinik dan Pusat Kesihatan ke Hospital NukleusBil 08/19941994
84Surat Pekeliling Bahagian Sumber Manusia - Garis Panduan Pertukaran Pegawai Dan Kakitangan Kumpulan Sokongan KKM Yang Mengikuti Pasangan Atau Sebab-Sebab PeribadiBil 02/19941994
85Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Borang Ringkasan Discaj (PER P.D. 302)Bil 03/19951995
86Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Borang Permohonan Ujian Perkhidmatan Patologi (PER-PAT-301)Bil 04/19951995
87Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Permohonan Untuk Membuat Elektif Posting di Hospital-hospital Kementerian Kesihatan MalaysiaBil 05/19951995
88Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Laporan-laporan Teknikal Tahunan Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia, Pengarah Kesihatan Negeri dan Pegawai Kesihatan DaerahBil 07/19951995
89Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Garispanduan / Peraturan Bagi Pekerja Sukarela Yang Menjalankan Aktiviti Keagamaan di HospitalBil 08/19951995
90Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Perlaksanaan Latihan HousemanBil 01/19961996
91Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Insentif-insentif Bagi Ahli-ahli Lembaga Pelawat HospitalBil 02/19961996
92Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Penyerah Penerbitan Keluaran Jabatan-jabatan Kementerian KesihatanBil 03/19961996
93Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Garis Panduan Mengenai Kod Pakaian Anggota Panel Temuduga Kementerian Kesihatan MalaysiaBil 01/19971997
94Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Garis Panduan Mengenai Kod Pakaian Calon-calon Yang Menghadiri Temuduga Untuk Perlantikan Baru di Bawah Kementerian Kesihatan MalaysiaBil 02/19971997
95Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Pengeluaran Lesen Racun Jenis A Kepada Ahli-ahli Farmasi BerdaftarBil 03/19971997
96Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Buletin IMRBil 04/19971997
97Garis Panduan Pengambilan Pekerja Bukan Warganegara Profesyen Kesihatan Bersekutu di Pusat Perubatan Swasta di MalaysiaBil 05/19971997
98Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Garis Panduan Penggunaan Format PNM 1/97 (Pindaan Jun 2000) Bagi Melapor Kematian PerinatalBil 01/19981998
99Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Senarai Tugas dan Tanggungjawab Baru Atendan Kesihatan, Kementerian Kesihatan MalaysiaBil 02/19981998
100Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Ministry of Health Policy on Accreditation of Healthcare Facilities and ServicesBil 02/19991999
101Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Pemberian Sijil Cuti Sakit Oleh Pembantu PerubatanBil 03/19991999
102Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Amalan Etika Profesyen Perubatan Yang BaikBil 01/20002000
103Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Kempen Anti-nyamuk dan Kebersihan Nasional dan Program Bebas Denggi di Kemudahan Kesihatan di Seluruh NegaraBil 03/20002000
104Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Pemakain Epaulet Sebagai Sebahagian Pakaian Seragam Atendan Kesihatan di Institusi Psikiatri, KKMBil 05/20002000
105Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Perlaksanaan Sistem Giliran Tugas Malam dan Hari Kelepasan Malam di Bawah KKMBil 06/20002000
106Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Garis Panduan Struktur Organisasi Pengurusan HospitalBil 07/20002000
107Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Garis Panduan Prosidur-prosidur dalam Sistem 'Credentialing' dan 'Privileging' di Kementerian Kesihatan MalaysiaBil 01/20012001
108Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Garispanduan Pengambilan Pakar Swasta Untuk Berkhidmat di Hospital-hospital KerajaanBil 04/20012001
109Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Penyelarasan Panduan Kemasukan Pesakit ke Hospital-hospital KerajaanBil 06/20012001
110Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Garispanduan Perolehan Perkhidmatan Perubatan Swasta Oleh Hospital-hospital Kementerian KesihatanBil 07/20012001
111Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Perlaksanaan Program Imunisasi Japanese EncephalitisBil 08/20012001
112Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Penubuhan Jawatankuasa Perlaksanaan Telekesihatan Negeri dan Perlantikan Penyelaras Telekonsultasi Negeri Oleh Negeri-negeriBil 09/20012001
113Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Garispanduan Melaporkan Pendatang Tanpa Izin Yang Mendapatkan Perkhidmatan Kesihatan di Hospital dan Klinik KesihatanBil 10/20012001
114Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan- Garispanduan Perlaksanaan Penyelidikan di Bawah Program Latihan PerubatanBil 11/20012001
115Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Pelan Tindakan Umum Bencana Untuk Hospital-hospital di Bawah Kementerian Kesihatan MalaysiaBil 12/20012001
116Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Garispanduan Sistem Penyimpanan Rekod Penderma dan Penerima DarahBil 13/20012001
117Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan -Garispanduan Pengurusan Perkhidmatan Kereta JenazahBil 14/20012001
118Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan-Penubuhan Jawatankuasa Implementasi 'Total Hospital Information System' (THIS)Bil 01/20022002
119Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Penubuhan Jawatankuasa Kerja Piawaian Data TeknikalBil 02/20022002
120Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan -Gelaran Rasmi Bagi Pakar-PakarBil 03/20022002
121Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Program Latihan Pegawai Perubatan Termasuk Pegawai Perubatan SiswazahBil 04/20022002
122Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan- Garispanduan Bagi Ujian Pengesanan Penyalahgunaan Dadah Dalam Air KencingBil 06/20022002
123Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan -Garispanduan Pengesahan Rawatan Pesakit Kronik Tidak Berkemampuan Yang Ingin Memohon Derma Melalui Media Untuk Membiayai Rawatan PerubatannyaBil 07/20022002
124Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan-Pendirian Kementerian Kesihatan Malaysia Berhubung Dengan Isu Terapi Gantian Hormon (Hormone Replacement Therapy) Dan Laporan Penyelidikan 'Women's Health Initiative' (WHI)Bil 08/20022002
125Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Garispanduan Perlaksanaan Klinik Rawatan Pesakit Selepas Waktu Pejabat (KRPSWP) Di Jabatan KecemasanBil 09/20022002
126Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan- Panduan Tatacara Pengendalian Filem X-Ray Di Hospital-Hospital dan Klinik Kesihatan Kementerian Kesihatan MalaysiaBil 10/20022002
127Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Garispanduan Penyeragaman Keistimewaan Penderma Darah Di Hospital-Hospital Kementerian Kesihatan dan Hospital-Hospital UniversitiBil 11/20022002
128Garis Panduan Rawatan Susulan Di Institut Jantung Negara Bagi Pesakit Tanggungan KerajaanBil 12/20022002
129Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan-Garis Panduan Sistem Panggilan Pegawai Perubatan Di Hospital-Hospital Tanpa PakarBil 13/20022002
130Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Garis Panduan Sistem Kawalan Keselamatan Di Hospital-Hospital Kementerian Kesihatan MalaysiaBil 14/20022002
131Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan-Senarai Tugas Dan Tanggungjawab Pegawai Perubatan Klinikal Gred U2Bil 15/20022002
132Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan- Garis Panduan Latihan Peningkatan Atenden Kesihatan Kementerian Kesihatan MalaysiaBil 16/20022002
133Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan-Garis Panduan Pendaftaran Organisasi/ Agensi Yang Menjalankan Kutipan Derma Untuk Rawatan Pesakit KronikBil 17/20022003
134Pemeriksaan Kesihatan Bagi Pegawai Perkhidmatan AwamPekeliling Perkhidmatan JPA2003
135Skim Perkidmatan Pegawai Pemulihan PerubatanPekeliling Perkhidmatan JPA2003
136Skim Perkhidmatan Jururawat MasyarakatPekeliling Perkhidmatan JPA2003
137Pindaan Skim Perkhidmatan Atendan KesihatanPekeliling Perkhidmatan JPA2003
138Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam : Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet dan Mel Elektronik di Agensi-agensi KerajaanBil. 1/20032003
139Pindaan Skim Perkhidmatan Pembantu Perubatan, Jururawat Pergigian, Juruteknologi Pergigian, Juruteknologi Makmal Perubatan Dan Pegawai SainsPekeliling Perkhidmatan JPA2004
140Surat Pekeliling Ketua Setiausaha -Urusan Perolehan Kementerian Kesihatan Malaysia Bagi Tahun 2006Bil 09/20052005
141Pindaan/ Tambahan Kepada Formulari ubat-ubatan KKMBil 02/20052005
142Pindaan Skim Perkhidmatan Pembantu Kesihatan AwamPekeliling Perkhidmatan JPA2005
143Perjawatan Di Pejabat Menteri, Timbalan Menteri, Setiausaha Parlimen dan Setiausaha PolitikPekeliling Perkhidmatan JPA2005
144Pindaan Skim Perkhidmatan Juru X-rayPekeliling Perkhidmatan JPA2005
145Pindaan Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Kesihatan PersekitaranPekeliling Perkhidmatan JPA2005
146Pindaan Skim Perkhidmatan JururawatPekeliling Perkhidmatan JPA2005
147Skim Perkhidmatan PengajarPekeliling Perkhidmatan JPA2005
148Pindaan Skim Perkhidmatan Jururawat, Juru X-ray dan Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran/ Pegawai Kesihatan PersekitaranPekeliling Perkhidmatan JPA2005
149Skim Perkhidmatan Pensyarah PergigianPekeliling Perkhidmatan JPA2005
150Tatacara Penggunaan Dan Keselamatan Rangkaian ICT Kementerian Kesihatan Malaysia (DIBATALKAN)Bil 7/20052005
151Surat Pekeliling Am - Tatacara Permohonan Kelulusan Teknikal Projek ICT Bernilai Tidak Melebihi RM50,000.00Bil 6/20052005
152Surat Pekeliling Ketua Setiausaha- Urusan Pelantikan dan Peranan Ahli Lembaga Pelawat Hospital Kementerian Kesihatan MalaysiaBil 02/20062006
153Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Keperluan Melaporkan Kejadian Wabak Penyakit BerjangkitBil 01/20062006
154Surat Pekeliling Ketua Setiausaha - Tatacara Pelaksanaan Pegawai Perubatan dan Pergigian Berdaftar Melakukan Pekerjaan Luar (LOKUM)Bil 5/20062006
155Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan -Larangan Penggunaan Telefon Bimbit dan Telefon Selular Di Hospital-Hospital dan Institusi-Institusi Kementerian Kesihatan MalaysiaBil 4 / 20062006
156Surat Pekeliling Bhgn. Kewangan Bil. 1 Tahun 2006 - Caj Rawatan Perubatan Bagi Pelarian Yang Berdaftar Secara Sah Dengan Pesuruhjaya Tinggi Bangsa-bangsa Bersatu Bagi Hal Ehwal Pelarian (UNHCR)Bil. 1/20062006
157Surat Pekeliling Ketua Setiausaha-Pindaan Prosedur Pelantikan Ahli Lembaga Pelawat Hospital Kementerian Kesihatan MalaysiaBil 1/20072007
158Surat Pekeliling Ketua Setiausaha - Larangan Meminjam Wang Dan Berada Dalam Keterhutangan Kewangan Yang SeriusBil 02/20072007
159Surat Pekeliling Am Ketua Setiausaha - Dasar Keselamatan ICT Kementerian Kesihatan Malaysia (DIBATALKAN)Bil 3/20072007
160 Pelaksanaan Penggunaan Surat Pengesahan Diri Dan Pengakuan Pegawai Secara Online (eGL) di Hospital-Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia Melalui Aplikasi HRMISSurat Edaran JPA 2007
161Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan -Garis Panduan Latihan Pemanduan Ambulan Kementerian Kesihatan MalaysiaBil 6/20072007
162Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia - Perlaksanaan Perkhidmatan Klinik Rawatan Pesakit Selepas Waktu Pejabat (KRPSWP) Di Jabatan KecemasanBil 7/20072007
163Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Bil: 2 / 2007, Liputan Pasukan Perlindungan Perubatan Dan Kesihatan Kementerian Kesihatan MalaysiaBil 2/20072007
164Urusan Penanggungan Kerja di Kementerian Kesihatan MalaysiaSurat Pekeliling 2008
165Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan-Pemantauan Waktu Menunggu Dalam Tempoh 30 Minit Di Jabatan Pesakit Luar Hospital Dan Klinik KesihatanBil 2/20082008
166 Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan-Perkhidmatan Perolehan Organ dan Tisu Kadaverik Kementerian Kesihatan MalaysiaBil 4/20082008
167Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Pelaksanaan Pembedahan Elektif Pada Hari Sabtu Di Hospital-Hospital Kerajaan Yang Telah DikenalpastiBil 7 / 20082008
168Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Garispanduan penghantaran pesakit jantung kanak-kanak yang menderita penyakit jantung kongenital untuk menjalani pembedahan di Hospital Narayana Hrudayalaya, BangaloreBil 6 / 20082008
169Surat Pekeliling Ketua Setiausaha - Pelaksanaan Sistem Penilaian Prestasi Pengurusan Kewangan (Sistem 3PK)Bil 1/20082008
170Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan-Garispanduan Pengurusan Pesakit Kanak-Kanak Yang Menderita Penyakit Jantung Kongenital Untuk Menjalani Rawatan Pembedahan Di Hospital Narayana Hrudayalaya (NH), Bangalore, India.Bil 6 / 20082008
171Pelaksanaan Pekeliling Perkhidmatan Bil 6 / 2008 - Tawaran Opsyen Pelanjutan Umur Persaraan Wajib Pada 58 TahunSurat Edaran2008
172Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan -Garispanduan Pelaksanaan Pembedahan Elektif pada hari Sabtu di Hospital-hospital kerajaan yang telah dikenalpastiBil 7 / 20082008
173Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan- Pelaksanaan Tahap Kesakitan Sebagai Tanda Vital Kelima (Pain As Fifth Vital Sign) Di Hospital-Hospital Kementerian KesihatanBil 9 / 20082008
174Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia -Panduan Bagi Penggunaan Khidmat Doktor Swasta Untuk Perkhidmatan Kesihatan di Klinik Kementerian Kesihatan Malaysia (Hospital dan Klinik Kesihatan) Dengan Kadar Baru RM 80 SejamBil 11/20082008
175Surat Pekeliling Am Kementerian Kesihatan Malaysia -Tatacara Pelaksanaan Projek ICT Di KKMBil 1/20082008
176Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan- Pelaksanaan Tahap Kesakitan Sebagai Tanda Vital KelimaBil 9 / 20082008
177Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Pelaksanaan Penggunaan Vaksin Kombinasi 5-Dalam-1 (DTaP-IPV/Hib) Di Dalam Program Imunisasi KebangsaanBil 14/20082008
178Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Pelaksanaan Rangkaian Unit Rawatan Rapi (Networking Of Intensive Care Units) Kementerian Kesihatan MalaysiaBil 10 /20082008
179Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Garis Panduan Melaksanakan Posting Elektif Oleh PelajarBil 16 / 20082008
180Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia - "Amalan Prosedur Episiotomi"Bil. 1/20082008
181Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan-Garispanduan Rujukan dan Perpindahan Pesakit Di Antara Hospital-Hospital Kementerian KesihatanBil 2/20092009
182Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia - Pelaksanaan Aktiviti Pencegahan Dan Mitigasi Dalam Pandemik (H1N1) 2009 Di MalaysiaBil. 8/20092009
183Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia - Pelalian DTaP-IPV-Hib Dalam Program Pelalian Kebangsaan MalaysiaBil. 12/2092009
184Surat Pekeliling Am Kementerian Kesihatan Malaysia - Tatacara Pelaksanaan Projek ICT dI KKMBil. 1/20092009
185Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia - Garis Panduan Penubuhan Klinik 1 MalaysiaBil. 20/20092009
186Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia -Penggunaan Vaksin DTaP-IPV/Hib Di Dalam Program Imunisasi KebangsaanBIL. 22/20092009
187Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia - Dengue Alert : Peningkatan Kes Denggi di Seluruh NegaraBil. 24/2009 2009
188Surat Pekeliling Am -Tatacara Penggunaan dan Keselamatan ICT KKM (DIBATALKAN)Bil 2/20092009
189Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia - Pendaftaran Orang Kurang Upaya (OKU) Di MalaysiaBil. 25/20092009
190Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia - Pelaksanaan Inisiatif Keselamatan Pesakit : Safe Surgery Saves LivesBil. 23/ 20092009
191Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Bil 7/2010: Pemasangan Alat Untuk Kemudahan Orang Awam Mendapat Khidmat Kecemasan Di Klinik Kesihatan7/20102010
192Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Pelaksanaan Pemberian Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Menderma Organ Semasa Hidup Bil 6/20102010
193Surat Pekeliling Am - Dasar Keselamatan ICT Kementerian Kesihatan Malaysia (DIBATALKAN)Bil 1/ 20102010
194Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia - Pelaksanaan Aktiviti Pencegahan Dan Pengawalan Pandemik Influenza A( H1N1)Di MalaysiaBil. 11/20102010
195Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia - Pelaksanaan Langkah-Langkah Perbelanjaan Secara Berhemah KKMBil. 3/20102010
196Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia - Garispanduan Penubuhan Lembaga Perubatan di Jabatan Kesihatan Negeri, Institusi Perubatan dan Hospital-Hospital Kementerian Kesihatan MalaysiaBil. 18/20102010
197Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Garispanduan Pengendalian dan Pengurusan Rekod Perubatan Pesakit bagi Hospital-Hospital dan Institusi PerubatanBil. 17/20102010
198Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Bil. 32 Tahun 2010 : Polisi Penyampaian Perkhidmatan Rawatan Harian Di Hospital-Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia Bil. 32/20102010
199Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia - Garispanduan Penyediaan Laporan Perubatan Di Hospital-Hospital dan Institusi Perubatan Kementerian Kesihatan MalaysiaBil. 16/20102010
200Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Tindakan Susulan Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Peringkat Kebangsaan Mengenai Denggi & Mesyuarat Jemaah Menteri : Pengaktifan Jawatankuasa Wabak Denggi Peringkat DaerahBil.29/2010 2010
201Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Dengue Alert : Peningkatan Kes Denggi di Seluruh Negara Bil. 3/20102010
202Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Pelaksanaan Pengurusan Kes dan Kematian DenggiBil 15/20102010
203Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Pengurusan dan Kemasukan Kes Deman Denggi ke HospitalBil. 23/20102010
204Surat Pekeliling Bahagian Kewangan - Prosedur Kerja Bagi Kemasukan Wad dan Tuntutan Caj Hospital Pekerja Asing Yang Dilindungi di bawah Skim Perlindungan Insurans Kesihatan Pekerja Asing (SPIKPA) di Hospital Kementerian Kesihatan MalaysiaBil. 1/20112011
205Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia - Dasar dan Garis Panduan Pengurusan Penyenggaraan ICT Kementerian Kesihatan MalaysiaBil 2/20112011
206Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Carta Alir Ujian Saringan dan Pengesahan HIVBil 1/20112011
207Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia: Urusan Pelantikan Dan Peranan Ahli Lembaga Pelawat Hospital Psikiatri, Kementerian Kesihatan MalaysiaBil 3/20112011
208Surat Pekeliling Bahagian Kewangan - Kemudahan Rawatan Perubatan bagi Anggota-anggota Institut Integriti Malaysia (IIM) dan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) di Hospital-hospital Kementerian Kesihatan MalaysiaBil. 3/20112011
209Pelaksanaan Pengecualian Caj Pendaftaran Sebanyak RM1.00 di Jabatan Pesakit Luar Am Hospital/Klinik Kerajaan Kepada Semua Pesakit Warganegara Yang Berumur 60 Tahun dan Ke AtasBil 4/20112011
210Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia Bagi Urusan Perolehan Kementerian Kesihatan Malaysia Bagi Tahun 2011Bil 4/20112011
211Surat Pekeliling Am Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan - Senarai Produk Makanan dan Minuman Sihat Yang Dibenarkan Dijual dalam Vending Machine dan Dispenser Makanan atau Minuman (Peti sejuk,Troli, dan Sudut Jualan) di Fasiliti Kesihatan KKM Bil 1/20112011
212Surat Pekeliling Kementerian Kesihatan Malaysia - Peraturan dan Kadar Baru Elaun Jahit Pakaian Seragam Bagi Penjawat Awam Di KKMBil 4/20112011
213Surat Pekeliling Am Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan - Dasar Keselamatan ICT Kementerian Kesihatan Malaysia Versi 3.0 (DIBATALKAN)Bil 6/20112011
214Surat Pekeliling Am Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan - Tatacara Penggunaan dan Keselamatan ICT Kementerian Kesihatan Malaysia Versi 3.0Bil 7/20112011
215Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia - Panduan Pengurusan Rumah Kerajaan di Kementerian Kesihatan MalaysiaBil 5/20112011
216 Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Dasar Bekalan Ubat Immunosuppressant Kepasa Pesakit Yang Telah Menjalani Pembedahan Transplan Organ Bil 12/20112011
217Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan- Dasar dan Garis Panduan "User Access Control Policy" Bagi Sistem Maklumat Hospital dan Klinik (HIS/CIS) Kementerian Kesihatan MalaysiaBil 13/20112011
218Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia - Pemasangan Infrastruktur Dan Kelengkapan Telekomunikasi Wayarles Di Dalam Kawasan Fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)Bil. 6/20112011
219Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia - Program Survelan Virus Serotaip Kebangsaan Bil 14/20112011
220Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Penggunaan Borang Dan Standard Pemeriksaan Kesihatan Bagi Permohonan Lesen Memandu Untuk Orang Kurang Upaya di Fasiliti KKMBil. 11/20112011
221Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia: Checklist For Research On Stem Cell And Cell-Based TherapiesBil. 7/20112011
222Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan: Panduan Pelaksanaan Penyajian Hidangan Sihat Semasa Mesyuarat Di Fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia Bil. 3 /20122012
223Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Garispanduan Pendermaan Organ dari Penderma Hidup Tiada Kaitan Kekeluargaan Bil 1/20122012
224Surat Pekeliling Bahagian Kewangan - Pewujudan Kod Hasil Baru Bagi Bayaran Perkhidmatan Perubatan, Kesihatan Dan Pergigian, Kementerian Kesihatan MalaysiaBil 1/20122012
225Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia - Panduan Penempatan Dan Pertukaran Pegawai Di Kementerian Kesihatan MalaysiaBil 1/20122012
226Surat Edaran JPA - Garis Panduan Pelaksanaan Pemakanan Sihat Dalam Perkhidmatan AwamJPA.BPP 334/2/8-1 (22)2012
227Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia - Standard Operating Procedures Of Forensic Medicine Services Bil 10/20122012
228Surat Pekeliling KPK : Perkhidmatan Kesihatan dan Perubatan Orang Asli Semenanjung MalaysiaBil 4/20122012
229Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Proses Saringan TiBi Bagi Anggota Kementerian KesihatanBil 9/20122012
230Pelaksanaan Pengecualian Caj Pendaftaran Jabatan Pesakit Luar Pakar Sebanyak RM5.00 dan Pengurangan Caj Sebanyak 50% Bagi Pesakit Kelas 3 Di Hospital / Klinik KKM Kepada Semua Pesakit Warganegara yang Berumur 60 Tahun dan Ke AtasBil 2/20122012
231Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia : Langkah-langkah Penambahbaikan Bagi Mengurangkan Risiko Kejadian Penyakit Leptospirosis di Kalangan Pelatih Program Latihan Khidmat Negera (PLKN)Bil. 16/20122012
232Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Garispanduan Penambahbaikan Perkhidmatan Ambulan Kementerian Kesihatan MalaysiaBil 2/20122012
233Penambahbaikan Garispanduan Latihan Pemanduan Ambulan Kementerian Kesihatan MalaysiaBil 17/20122012
234Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia : Peringatan Bagi Meningkatkan Usaha Penjagaan Keselamatan Peralatan Perubatan di Semua Fasiliti KKMBil. 24 /20122012
235Pekeliling KSU Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan : Garis Panduan Penguatkuasaan Larangan Penjualan Makanan dan Minuman di Luar Pagar Sekolah oleh Pihak Berkuasa TempatanBil 4/20122012
236Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan : Garispanduan Pemberian Alat - Alat Implan/Prostesis Secara Percuma Untuk Pesakit Ortopedik Kelas Tiga Di Hospital KKMBil. 23/2012 2012
237Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan - Pelaksanaan Kafeteria Sihat Di Fasiliti Kesihatan Kementerian Kesihatan MalaysiaBil. 25/20122012
238Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia : Pelaksanaan Replikasi Open Access Endoscopy di MalaysiaBil. 33/20122012
239Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia : Pelaksanaan Modul Pendermaan Organ Sebagai Salah Satu Tajuk Ceramah CPD Semasa Latihan Pegawai Perubatan Siswazah(PPS)Bil. 3/20132013
240Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia : Tatacara Pengurusan Penderma Organ Dan Tisu Kadaverik Yang Terlibat Dalam Siasatan PolisBil. 4/20132013
241Surat Pekeliling Am Ketua Setiausaha : Dasar Keselamatan ICT Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) Versi 4.0Bil. 2/2013 2013
242Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia : Pelaksanaan Replikasi Projek Quality Assurance (QA) di MalaysiaBil. 5/20132013
243Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia : Tatacara Pelaksanaan Dasar Kemudahan Wad Kelas Pertama Dan Pengecualian Bil Perubatan Penderma Organ dan Sel Stem Warganegara dan Bukan WarganegaraBil. 6/20132013
244 Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia : Penubuhan Jawatankuasa Keselamatan Pesakit Dan Pelaksanaan Malaysian Patient Safety Goals Di Fasiliti Kesihatan Seluruh MalaysiaBil. 2/20132013
245Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan : Garis Panduan Penubuhan Unit Perkhidmatan Pra Hospital Di Jabatan Kecemasan Dan Trauma Hospital-Hospital Kementerian Kesihatan MalaysiaBil.10/20132013
246Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan : Prosedur Mengenai Pesakit Yang Ingin Discaj Dari Hospital Atas Risiko SendiriBil.11/20132013
247Surat Pekeliling Bhgn. Kewangan Bil. 1 Tahun 2013 - Pengecualian Bayaran Caj Perkhidmatan Perubatan dan Kesihatan di Luar Hospital / Fasiliti KKMBil. 1/20132013
248Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Bil 15/2014: Borang Permohonan Pendaftaran Orang Kurang Upaya (OKU) Di MalaysiaBil 15/20142014
249Surat Pekeliling Bil. 1 Tahun 2014 - Garis Panduan Pelaksanaan Perintah Fi (Perubatan) (Kos Perkhidmatan) 2014Bil. 1/20142014
250Surat Pekeliling KSU Bil 1 2014 Pengggunaan Logo KKMBil. 1/20142014
251Surat Edaran Ketua Setiausaha KKM : Pengisian Jawatan Kenaikkan Pangkat Secara Arahan Pertukaran Dari Kalangan Peg TBK Dan KUP2014
252Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia: Pelaksanaan Sistem Audit Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan di Kemudahan Kesihatan, KKMBil 02/20142014
253Surat Edaran Ketua Setiausaha KKM Bil 1 Tahun 2014 - Membuat Pernyataan Awam Bil 01/20142014
254Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Bil 3/2014Bil 03/20142014
255Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia:Garis Panduan Kod Etika Pakaian Bagi Anggota Yang Bertugas Di Unit Psikiatri KomunitiBil 3/20142014
256Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Bil. 06/2014: Pemberitahuan Perubahan Klasifikasi Kes Leptospirosis Bagi DiagnosaBil 06/20142014
257Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Bil. 12/2014: : Pelaksanaan Perkhidmatan Perawatan Domisiliari di Peringkat Penjagaan Kesihatan Primer Bil.12/20142014
258Surat Pekeliling KSU KKM Bil. 2/2015 - Garis Panduan Pengurusan Kutipan Hasil Bagi Pesakit Warga Asing Yang Tidak Membayar Deposit Semasa Mendapatkan Rawatan Di Hospital KerajaanBil. 2/20152015
259Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia Bil. 5/2015: Pelaksanaan Paparan Susulan Laporan Ketua Audit Negara (AG's Dashboard) Versi 2.0 Kementerian Kesihatan MalaysiaBil. 5/20152015
260Surat Pekeliling KPK Bll. 8 Tahun 2015: Pemberhentian Pemberian Vaksin Oral Polio (OPV) Di MalaysiaBll. 8/20152015
261Surat Pekeliling KSU KKM Bil. 6/2015 - Garis Panduan Pengecualian Fi Bagi Penyakit Berjangkit Di Kalangan Warga AsingBil. 6/20152015
262Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Bilangan 4/2015 : Tatacara Prosedur Permohonan Berkaitan Penyelidikan Set Stem dan Cell-Based TheraphiesBil 4/20152015
263Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia BiIangan 8 Tahun 2015 Pelaksanaan Caj Penuh Bagi Perintah FI (Perubatan) (Kos Perkhidmatan) 2014BIL 8/20152015
264Surat Pekeliling KSU KKM Bilangan 9 Tahun 2015 - Garis Panduan Permohonan Kelulusan Melakukan Pekerjaan Luar / Kerja Sambilan Bagi Penjawat Awam Di KKM.Bil 9/20152015
265Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia Bil 10/2015 Tatacara Pengurusan Rekod Berdasarkan Aplikasi Digital Document Management System (DDMS)Bil 10/20152015
266Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia Bil 1/2015 Kelulusan Lawatan Rasmi Ke Luar Negara Bagi Penjawat Awam Kementerian Kesihatan MalaysiaBil 1/20152015
267Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia Bil 3/2015Bil 3/20152015
268Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia Bil 4/2015Bil 4/20152015
269Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia Bil 7/2015Bil 7/20152015
270Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Bil. 5/2015: Pemberhentian Pemberian Semula Imunisasi BCG (BCG Revaccination) Di Kalangan Murid SekolahBil 5/20152015
271Surat Pekeliling Perbendaharaan PB 1.2 Bil 1/2016Bil 1/20162016
272Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Bil. 1/2016: Pengukuhan Saringan Golongan Berisiko Tinggi Tuberkulosis (TIBI) Di Bawah Program Kawalan TIBI Kebangsaan , Kementerian Kesihatan MalaysiaBil. 1/20162016
273Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia Bil 1/2016Bil 1/20162016
274Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Bil 13/2015Bil 13/20152016
275Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Bil 10/2016Bil 10/20162016
276Surat Edaran Ketua Setiausaha Bil 3 Tahun 2016Bil 3/20162016
277Penetapan Kadar Bayaran Deposit Bagi Peralatan Ortopedik Yang Dipasang Sementara (External Fixator) Untuk Semua Peringakt Kelas 1, Kelas 2, Kelas 3 Untuk semua Hospital Di KKM 2016
278Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Bil 9/2016Bil 9/20162016
279Surat Pemberitahuan Bahagian Sumber Manusia Bil 1-4 / 2016BIL 1-4 /20162016
280Pekeliling Perkhidmatan Bil 1/20162016
281Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Bil 11/2016Bil 11/20162016
282Pengurusan Laporan Kehilangan Dan Hapus Kira Wang Awam(28)KKM-58/300/6-1 Jld.5 2016
283Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia Bil 2 Tahun 2016Bil 2/20162016
284Surat Pekeliling Am Kementerian Kesihatan Malaysia Bil 1 Tahun 2016Bil 1 tahun 20162016
285Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Bil 13/201613/20162016
286Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Bil 16/2016 : Pemurnian Pengurusan Kes DifteriaBil 16/20162016
287Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Bil 15/2016 : Garis Panduan Polisi Dan Prosedur Operasi Piawai Program Rawatan MethadoneBil 15/20162016
288 “Updated Zika Alert” Dan Arahan Pentadbiran Untuk Pemantauan Dan Pengurusan Jangkitan Virus Zika2016
289Surat Pekelilng Am Kementerian Kesihatan Malaysia Bil 2 2016 : Garis Panduan Kesediaan Infrastruktur ICT Di Agensi Dan Fasiliti KKMBil 2 /20162016
290Surat Edaran Ketua Setiausaha Bil 8/2016 : Peringatan Tindakan Ke Atas Penjawat Awam Yang Mendedahkan Maklumat Terperingkat KerajaanBil 8/20162016
291Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Bil 17/2016 : Arahan Pelaksanaan Penyediaan Makanan Vegetarian Di Semua Kafeteria Di Bawah Kementerian Kesihatan MalaysiaBil 17/20162016
292Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Bil 18/2016 : Garis Panduan Perkhidmatan Sukarela Di Hospital-Hospital Kementerian Kesihatan MalaysiaBil 18/20162016
293Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Bil 4/2016 : Perlantikan Secara Kontrak Bagi Pegawai Perubatan, Pegawai Pergigian Dan Pegawai Farmasi Bagi Menjalani Latihan Siswazah Atau Khidmad WajibBil 4/20162016
294Pekeliling Perkhidmatan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Bil 11/2016 : Kemudahan Cuti KuarantinBil 11/20162016
295Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia Bilangan 1 Tahun 2017 Bil 1/20172017
296Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Bil 3/2017Bil 3/20172017
297Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Bil 1/2017 Bil 1/20172017
298Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Bil 2/2017 Bil 2/20172017
299Surat Edaran Ketua Setiausaha KKM Bil 1 / 2017: Tanggungjawab Penjawat Awam Di Kementerian Kesihatan Malaysia Semasa Menggunakan Medial SosialBil 1/20172017
300Surat Edaran Ketua Setiausaha KKM Bil 1 / 2017: Larangan Menggunakan Amaran Secara PentadbiranBil 2/20172017
301Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Bil 4/2017 Bil 4/20172017
302Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Bil 6/2017Bil 6/20172017
303Surat Edaran Ketua Setiausaha No Ruj : KKM. 600-40/5/1 JLD.2(17)No Ruj : KKM. 600-40/5/1 JLD.2(17)2017
304Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia Bil. 2/2017Bil. 2/20172017
305Surat Edaran Timbalan Ketua Setiausaha Kewangan : Kadar Baru Bagi Bayaran Deposit Kemasukan Ke Hospital KKM Bagi Pesakit Warga AsingKKM.400-8/1/89 Jld.22017
306Pengecualian Bayaran Di Bawah Perenggan 16(3) Perintah FI (Perubatan) 1982 Oleh Ketua Setiausaha PerbendaharaanKKM.400-9/1/3 Jld.2 (19)2017