Bahasa Melayu | English   | Lain-Lain Bahasa  
Arial| Verdana| Comic Sans Yellow Background Green Background Blue Background Red Background font_big font_middle font_small marron green blue refesh
header_new__logo

Iklan Pemangkuan / Kenaikan Pangkat


 
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
No. TajukTarikh Tutup  
1Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Juruteknologi Makmal Perubatan Gred U32 Ke Gred U36 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2018-03-05 00:00:00
2Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jurupulih Perubatan (Fisioterapi) Gred U36 Ke Gred U38 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2018-03-07 00:00:00
3Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jurupulih Perubatan (Cara Kerja) Gred U36 Ke Gred U38 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2018-03-07 00:00:00
4Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Penolong Pegawai Farmasi U38 Ke Gred U40 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2018-03-09 00:00:00
5Iklan Kenaikan Pangkat Bagi Juruterapi Pergigian Gred U38 Ke Gred U40 DI KKM2018-02-23 00:00:00
6Iklan Kenaikan Pangkat Bagi Juruterapi Pergigian Gred U36 Ke Gred U38 DI KKM2018-02-23 00:00:00
7Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Pegawai Sains (Kimia Hayat) dan Pelbagai Gred Di Kementerian Kesihatan Malaysia2018-02-02 00:00:00
8Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Pegawai Sains (Mikrobiologi) Gred C44 Ke Gred C48 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2018-02-02 00:00:00
9URUSAN PEMANGKUAN PEGAWAI PEMULIHAN PERUBATAN (PERTUTURAN) GRED U41 KE GRED U44 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA2018-02-19 00:00:00
10Urusan Pemangkuan Bagi Pegawai Dietetik Gred U41 Ke Gred U41/U44 Secara Fleksi Di Kementerian Kesihatan Malaysia2018-02-28 00:00:00
11Urusan Pemangkuan Bagi Pegawai Psikologi Gred S41 Ke Gred S44 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2018-02-19 00:00:00
12Urusan Pemangkuan Bagi Pegawai Sains(Mikrobiology) Gred C52 Ke Gred C54 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2018-02-19 00:00:00
13Urusan Pemangkuan Bagi Pegawai Sains (Kaji Serangga) Gred C48 Ke Gred C52 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2018-02-19 00:00:00
14Urusan Kenaikan Pangkat Jururawat ( Perubatan Dan Kesihatan Awam) Gred U29/U32/U36 Ke Gred U42 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2018-02-15 00:00:00
15Urusan Kenaikan Pangkat Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W19 Ke Gred W22 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2018-02-15 00:00:00
16Urusan Kenaikan Pangkat Pembantu Tadbir (Perkeranian/ Operasi) Gred N22 Ke Gred N26 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2018-02-15 00:00:00
17URUSAN PEMANGKUAN JURUPILIH PERUBATAN (FISIOTERAPI) GRED U38 KE GRED U40 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA2018-02-09 00:00:00
18URUSAN PEMANGKUAN JURUPILIH PERUBATAN (CARAKERJA) GRED U38 KE GRED U40 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA2018-02-09 00:00:00
19Urusan Pemangkuan Bagi Juruteknologi Pergigian Gred U38 Ke Gred 40 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2018-02-05 00:00:00
20Urusan Pemangkuan Bagi Jururawat Masyarakat Gred U24 Ke Gred U26 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2018-01-25 00:00:00
21Urusan Pemangkuan Bagi Juruteknologi Pergigian Gred U32 Ke Gred U36 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2018-01-22 00:00:00
22Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Juruteknologi Pergigian Gred U29 Ke Gred U32 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2018-01-18 00:00:00
23Urusan Kenaikan Pangkat Penolong Pegawai Perubatan Gred U32 Ke Gred U36 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2018-01-15 00:00:00
24Urusan Pemangkuan Bagi Pemandu Kenderaan Gred H14 Ke H16, Pembantu Awam H14 Ke H16, Pembantu Operasi N14 Ke N162018-01-15 00:00:00
25Urusan Pemangkuan Bagi Pembantu Kesihatan Awam Gred U22/ U24 Ke Gred U26 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2018-01-15 00:00:00
26Urusan Pemangkuan Bagi Penolong Pegawai Tadbir (Rekod Perubatan) Gred N36 Ke Gred N40 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2018-01-15 00:00:00
27Urusan Pemangkuan Juruteknologi Makmal Perubatan Gred U38 Ke Gred U40 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2018-01-18 00:00:00
28Urusan Pemangkuan Bagi Pembantu Pembedahan Pergigian Gred U24 Ke Gred U26 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2018-01-15 00:00:00
29Urusan Pemangkuan Juruteknologi Makmal Perubatan Gred U36 Ke Gred U38 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2018-01-18 00:00:00
30Urusan Pemangkuan Bagi Pembantu Pembedahan Pergigian Gred U24 Ke Gred U26 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2018-01-15 00:00:00
31Urusan Pemangkuan Pembantu Tadbir (PO) Gred N26 ke Gred N28 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2018-01-15 00:00:00
32Urusan Pemangkuan Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W26 ke Gred W28 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2018-01-15 00:00:00
33Iklan Kenaikan Pangkat Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Gred U29/U32/U36 ke Gred U42 di Kementerian Kesihatan Malaysia2018-01-19 00:00:00
34Iklan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Pegawai Psikologi Gred S44 Ke Gred S48 DI KKM2017-12-29 00:00:00
35Iklan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Pegawai Psikologi Gred S41 KE S44 DI Kementerian Kesihatan Malaysia2017-12-29 00:00:00
36Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Pengajar Gred U52 Ke Gred U54 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-12-29 00:00:00
37Iklan Kenaikan Pangkat Untuk Skim Perkhidmatan Pengajar Gred U41 Ke Gred U442017-12-29 00:00:00
38Iklan Pemangkuan Jururawat (Perubatan dan Kesihatan Awam) Gred U29 ke Gred U32 di Kementerian Kesihatan Malaysia2018-01-19 00:00:00
39Urusan Kenaikan Pangkat Jurupulih Perubatan (Fisioterapi) Gred U29 Ke Gred U32 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2018-01-12 00:00:00
40Urusan Pemangkuan Bagi Jururawat ( Perubatan Dan Kesihatan Awam) Gred U29, U32, U36 Ke Gred U42 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2018-01-15 00:00:00
41Urusan Pemangkuan Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W22 Ke Gred W26 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2018-01-15 00:00:00
42Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Juruteknologi Makmal Perubatan Gred U38 Ke Gred U40 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-12-27 00:00:00
43Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Juruteknologi Makmal Perubatan Gred U36 Ke Gred U38 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-12-27 00:00:00
44Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Sains (Pelbagai Bidang) dan Gred Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-12-22 00:00:00
45 Urusan Kenaikan Pangkat Pegawai Penerangan (Pendidikan Kesihatan) Gred S48 Ke Gred S52 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-12-18 00:00:00
46Urusan Kenaikan Pangkat Pegawai Optometri Gred U41 Ke Gred U44 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-12-18 00:00:00
47Urusan Kenaikan Pangkat Pegawai Optometri Gred U44 Ke Gred U48 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-12-18 00:00:00
48Urusan Kenaikan Pangkat Pegawai Pemulihan Perubatan (Fisioterapi) Gred U44 ke Gred U48 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-12-18 00:00:00
49Urusan Kenaikan Pangkat Pegawai Pemulihan (Cara Kerja) Gred U44 ke Gred U48 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-12-18 00:00:00
50URUSAN KENAIKAN PANGKAT PENYELIA ASRAMA GRED N19 KE GRED N22 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA2017-12-15 00:00:00
51URUSAN PEMANGKUAN BAGI PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN GRED U14 KE GRED U16 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA2017-12-19 00:00:00
52URUSAN KENAIKAN PANGKAT JURURAWAT (PERUBATAN) GRED U29 KE GRED U32 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA2017-12-15 00:00:00
53URUSAN KENAIKAN PANGKAT JURURAWAT (KESIHATAN AWAM) GRED U29 KE GRED U32 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA2017-12-15 00:00:00
54Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Juru-Xray (Diagnostik) Gred U29/U32/U36 Ke Gred U42 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-11-30 00:00:00
55 Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Juruteknologi Makmal Perubatan Gred U36 Ke Gred U38 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-11-23 00:00:00
56Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Sains (Pelbagai Bidang) dan Gred Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-11-17 00:00:00
57Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Skim Perkhidmatan Kumpulan Pelaksana Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-11-30 00:00:00
58Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Gred U29 Ke Gred U32 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-11-27 00:00:00
59Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Juruteknologi Makmal Perubatan Gred U38 Ke Gred U40 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-11-23 00:00:00
60Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jururawat Masyarakat Gred U19 Ke Gred U24 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-11-17 00:00:00
61Urusan Pemangkuan Bagi Penolong Pegawai Tadbir (Stor) Gred N29 Ke Gred N32 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-11-17 00:00:00
62Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Pembantu Perawatan Kesihatan Gred U14 Ke Gred U16 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-11-01 00:00:00
63Urusan Pemangkuan Pegawai Optometri Gred U48 Ke Gred U52 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-10-24 00:00:00
64Urusan Pemangkuan Pegawai Optometri Gred U44 Ke Gred U48 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-10-24 00:00:00
65Iklan Kenaikan Pangkat Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Gred U29/U32/U36 ke Gred U42 di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-10-17 00:00:00
66Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Penolong Pegawai Perubatan Gred U29/U32 U36 Ke Gred U42 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-10-31 00:00:00
67Urusan Kenaikan Pangkat Jurupulih Perubatan (Fisioterapi) Gred U29 Ke Gred U32 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-10-27 00:00:00
68Urusan Kenaikan Pangkat Jurupulih Perubatan (Carakerja) Gred U29 Ke Gred U32 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-10-27 00:00:00
69Urusan Kenaikan Pangkat Penolong Pegawai Farmasi Gred U29 Ke Gred U32 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-10-13 00:00:00
70Urusan kenaikan pangkat Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N22 ke Gred N26 di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-10-13 00:00:00
71Urusan kenaikan pangkat Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W19 ke Gred W22 di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-10-13 00:00:00
72Urusan Kenaikan Pangkat Pembantu Pembedahan Pergigian Gred U19 Ke Gred U24 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-10-13 00:00:00
73Urusan Kenaikan Pangkat Juruteknologi Makmal Gred U29 Ke Gred U32 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-09-29 00:00:00
74Urusan Kenaikan Pangkat Pegawai Teknologi Makanan Gred C52 Ke Gred C54 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-09-05 00:00:00
75Urusan Kenaikan Pangkat Pegawai Teknologi Makanan Gred C48 Ke Gred C52 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-09-05 00:00:00
76Urusan Pemangkuan Pegawai Pembangunan Masyarakat Gred S41 Ke Gred S44 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-09-18 00:00:00
77Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Skim Perkhidmatan Pegawai Pembangunan Masyarakat (Pelbagai Gred) Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-09-18 00:00:00
78Urusan Kenaikan Pangkat Penyelia Asrama Gred N19 Ke Gred N22 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-09-04 00:00:00
79Urusan Kenaikan Pangkat Jururawat Masyarakat Gred U24 Ke Gred U26 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-08-28 00:00:00
80Urusan Kenaikan Pangkat Pegawai Sains (Pelbagai Bidang) Gred C41 Ke Gred C44 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-08-23 00:00:00
81Urusan Kenaikan Pangkat Pegawai Sains (Pemakanan) Gred C48 Ke Gred C52 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-08-23 00:00:00
82Urusan Pemangkuan Pegawai Optometri Gred U52 Ke Gred U54 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-08-16 00:00:00
83Urusan Pemangkuan Bagi Pegawai Kesihatan Persekitaran Gred U44 Ke Gred U48 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-08-11 00:00:00
84Urusan Pemangkuan bagi Penolong Pegawai Perubatan Gred U29 Ke Gred U32 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-08-29 00:00:00
85Urusan Pemangkuan Bagi Juru X-Ray (Terapi) Gred U29 Ke Gred U32 Dan Juru X-Ray (Diagnostik) Gred U29 Ke Gred U32 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-08-25 00:00:00
86Urusan Pemangkuan Bagi Juruterapi Pergigian Gred U29 Ke Gred U32 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-08-25 00:00:00
87Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Pembantu Penyediaan Makanan Gred N19 Ke Gred N22 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-08-21 00:00:00
88Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Juruteknologi Pergigian Gred U29 Ke Gred U32 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-08-04 00:00:00
89Urusan Kenaikan Pangkat Penolong Jurutera Gred JA29 Ke Gred JA36 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-08-15 00:00:00
90Iklan Pemangkuan Bagi Juruteknik Perubatan (Prostetik/Ortotik) Gred U24 Ke Gred U26 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-08-11 00:00:00
91Iklan Pemangkuan Penolong Pegawai Farmasi Gred U36 ke Gred U38 di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-08-15 00:00:00
92Iklan Pemangkuan Penolong Pegawai Farmasi Gred U29 ke Gred U32 di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-08-15 00:00:00
93Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Penolong Pegawai Perubatan Gred U29 Ke Gred U32 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-07-31 00:00:00
94Urusan Kenaikan Pangkat Skim Perkhidmatan Pengajar Gred U44 Ke Gred U48 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-07-13 00:00:00
95Iklan Pemangkuan Bagi Penolong Pegawai Teknologi Makanan Gred C32 ke Gred C38 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-07-21 00:00:00
96Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Skim Perkhidmatan Pegawai Pembangunan Masyarakat (Pelbagai Gred) Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-07-17 00:00:00
97Urusan Pemangkuan Pambantu Kesihatan Awam Gred U19 Ke Gred U24 Di Kementerian Kesihatan Awam2017-06-30 00:00:00
98Urusan Kenaikan Pangkat Pegawai Optometri Gred U41 ke Gred U44 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-06-16 00:00:00
99Urusan Pemangkuan Juru X-Ray (Diagnostik) Gred U41/42 Ke Gred U44 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-06-15 00:00:00
100Urusan Pemangkuan Juru X-Ray (Terapi) gred U41/42 Ke Gred U44 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-06-15 00:00:00
101Urusan Pemangkuan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N19 Ke N22 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-06-30 00:00:00
102Urusan Kenaikan Pangkat Skim Perkhidmatan Pegawai Penyelidik Pelbagai Gred Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-06-13 00:00:00
103Urusan Pemangkuan Juru X-Ray (Terapi) Gred U41/U42 Ke Gred U44 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-05-29 00:00:00
104Iklan Pengesahan Kenaikan Pangkat Jururawat (Perubatan / Kesihatan Awam) Gred U29 ke U322017-06-16 00:00:00
105Urusan Kenaikan Pangkat Skim Perkhidmatan Pegawai Optometri Gred U48 Ke Gred U52 Dan U44 Ke Gred U48 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-05-30 00:00:00
106Urusan Pemangkuan Pegawai Pembangunan Masyarakat Gred S44 Ke Gred S48 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-06-03 00:00:00
107Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Penolong Pegawai Farmasi Gred U32 Ke Gred U36 Di Kementerian Kesihatan Malaysia 2017-05-24 00:00:00
108Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Bagi Penolong Pegawai Farmasi Gred U29 Ke Gred U32 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-05-24 00:00:00
109Iklan Pemangkuan Bagi Penolong PegawaiTeknologi Makanan Gred C29 Ke Gred C32 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-06-02 00:00:00
110Urusan Pemangkuan Bagi Juruterapi Pergigian Gred U32 Ke gred U36 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-06-02 00:00:00
111Urusan Pemangkuan Pegawai Teknologi Makananan Gred C48 Ke Gred C52 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-06-03 00:00:00
112Urusan Pemangkuan Pegawai Teknologi Makananan Gred C44 Ke Gred C48 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-06-03 00:00:00
113Urusan Pemangkuan Pegawai Teknologi Makanan Gred C41 Ke Gred C44 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-06-03 00:00:00
114Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Gred U29 Ke Gred U32 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-06-05 00:00:00
115Urusan Kenaikan Pangkat Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N19 Ke Gred N22 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-06-05 00:00:00
116Urusan Kenaikkan Pangkat Pembantu Pembedahan Pergigian Gred U19 Ke Gred U24 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-06-05 00:00:00
117Urusan Pemangkuan Jawatan Pegawai Sains (Mikrobiologi) Gred C41 Ke Gred C44 Dan Pegawai Sains (Pemakanan) Gred C41 Ke Gred C44 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-05-29 00:00:00
118Urusan Pemangkuan Pegawai Sains (Kimia Hayat) Gred C41 Ke Gred C44 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-05-29 00:00:00
119Urusan Pemangkuan Pegawai Sains (Fizik) Gred C41 Ke Gred C44 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-05-29 00:00:00
120Iklan Urusan Pemangkuan Jurutera (Pelbagai Bidang) Gred J44 Ke Gred J48 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-05-16 00:00:00
121Urusan Kenaikan Pangkat Pegawai Sains (Kimia Hayat) Gred C41 Ke Gred C44 Kementerian Kesihatan Malaysia2017-05-08 00:00:00
122Urusan Kenaikan Pangkat Jururawat Masyarakat Gred U19 Ke Gred U24 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-05-22 00:00:00
123Urusan kenaikan Pangkat Jururawat Masyarakat Gred U24 Ke Gred U26 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-05-15 00:00:00
124Urusan Pemangkuan Bagi Jurutera (Pelbagai Bidang) Gred J44 Ke Gred J48 Jan J48 Ke J52 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-04-23 00:00:00
125Urusan Pemangkuan Bagi Pegawai Pembangunan Masyarakat S48 Ke Gred S52 Kementerian Kesihatan Malaysia2017-04-17 00:00:00
126Iklan Pemangkuan Pegawai Sains (Fizik) Gred C48 Ke Gred C52 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-04-18 00:00:00
127Urusan Pemangkuan Bagi Jawatan Pegawai Sains (Kimia Hayat) Gred C48 Ke Gred C52 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-04-18 00:00:00
128Urusan Pemangkuan Bagi Pengajar Gred U44 Ke Gred U48 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-04-16 00:00:00
129Urusan Pemangkuan Pegawai Sains (Forensik) Gred C41 Ke Gred C44 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-04-14 00:00:00
130Urusan Pemangkuan Pegawai Sains (Kaji Serangga) Gred C41 Ke Gred C44 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-04-14 00:00:00
131Urusan Pemangkuan Bagi Penolong Pegawai Farmasi Gred U32 Ke Gred U36 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-04-05 00:00:00
132Urusan Kenaikan Pangkat Skim Perkhidmatan Jurutera (Elektronik)Gred J41 Ke Gred J44 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-03-20 00:00:00
133Iklan Pemangkuan Bagi Juru X-Ray (Diagnostik) Gred U32 Ke Gred U36 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-03-14 00:00:00
134Urusan Kenaikan Pangkat Pegawai Sains (Pelbagai Bidang) Gred C41 Ke Gred C44 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-03-21 00:00:00
135Urusan Kenaikan Pangkat Jururawat (Perubatan Dan Kesihatan Awam) Gred U29/U32/U36 Ke Gred U42 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-03-17 00:00:00
136Urusan Kenaikkan Pangkat Bagi Jurupulih Perubatan (Carakerja) Gred U38 - Gred U40 Dan U32- U36 Kementerian Kesihatan Malaysia2017-03-10 00:00:00
137Iklan Kenaikkan Pangkat Bagi Jurupulih Perubatan (Fisioterapi) Gred U38-u40 Dan U32-U36 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-03-10 00:00:00
138Urusan Kenaikan Pegawai teknologi Makanan (Gred C44-C48) Dan (C48-C52)Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-03-06 00:00:00
139Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jururawat (Perubatan dan Kesihatan Awam) Gred U32 ke Gred U36 di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-03-17 00:00:00
140Urusan Kenaikan Pangkat Pembantu Pembedahan Pergigian Gred U19 Ke Gred U24 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-03-17 00:00:00
141Urusan Kenaikan Pangkat Pegawai Penerangan (Pendidikan Kesihatan) Gred S48 ke Gred S52 dan Gred S52 ke Gred S542017-02-28 00:00:00
142Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Penolong Pegawai Perubatan Gred U29 Ke Gred U32 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-03-06 00:00:00
143Urusan Pemangkuan Bagi Juruteknologi Makmal Perubatan Gred U32 Ke Gred U36 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-02-24 00:00:00
144Urusan Pemangkuan Bagi Juruteknologi Pergigian Gred U36 Ke Gred U38 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-02-17 00:00:00
145Urusan Pemangkuan Bagi Juruterapi Pergigian Gred U38 ke Gred U40 Dan Juruterapi Pergigian Gred U36 Ke Gred U38 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-02-16 00:00:00
146Urusan Pemangkuan Bagi Jurupilih Perubatan (Fisioterapi) Gred U36 Ke Gred U38 Dan Jurupilih Perubatan (Carakerja) Gred U36 Ke Gred U38 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-02-17 00:00:00
147Urusan Pemangkuan Penolong Pegawai Tadbir (Rekod Perubatan) Gred N32 ke Gred N36 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-02-10 00:00:00
148Urusan Pemangkuan Penolong Pegawai Tadbir (Rekod Perubatan) Gred N29 ke Gred N32 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-02-10 00:00:00
149Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Juruterapi Pergigian Gred U29 Ke Gred U32 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-12-28 00:00:00
150Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jururawat Masyarakat Gred U24 ke Gred U26 di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-01-12 00:00:00
151Urusan Kenaikan Pangkat Pegawai Sains (Pelbagai Gred) C41 Ke C44 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-01-31 00:00:00
152Urusan Pemangkuan Bagi Penolong Pegawai Farmasi Gred U38 Ke Gred U40 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-12-30 00:00:00
153Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Pegawai Sains (Mikrobiologi) Gred C41 Ke Gred C44 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-12-23 00:00:00
154Urusan Pemangkuan Bagi Jururawat (Perubatan Dan Kesihatan Awam) Gred U32 Ke Gred U36 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-01-10 00:00:00
155Urusan Kenaikan Pangkat Jururawat (Perubatan Dan Kesihatan Awam) Gred U29/U32/U36 Ke Gred U42 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-01-10 00:00:00
156Urusan Pemangkuan Bagi Penolong Jurutera Gred JA36 ke Gred JA38 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-01-13 00:00:00
157Urusan Pemangkuan Bagi Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Gred U32 Ke Gred U36 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2017-01-13 00:00:00
158Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Juruterapi Pergigian Gred U32 Ke Gred U36 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-12-05 00:00:00
159Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Juru-Xray (Diagnostik) Gred U29 Ke Gred U32 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-12-05 00:00:00
160Urusan Pemangkuan Bagi Jurupulih Perubatan (Fisioterapi) Dan Jurupulih Perubatan (Carakerja) Gred 29 Ke Gred U32 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-12-12 00:00:00
161Urusan Kenaikan Pegawai Teknologi Makanan (Pelbagai Gred) Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-11-25 00:00:00
162Urusan Kenaikan Pangkat Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Gred U32 ke Gred U36 di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-12-09 00:00:00
163Urusan Pemangkuan Bagi Jawatan Pegawai Sains (Kaji Serangga) Gred C52 Ke Gred C54 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-11-30 00:00:00
164Urusan Pemangkuan Bagi Pelbagai Skim Perkhidmatan Kumpulan Pelaksana Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-11-25 00:00:00
165Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Pelbagai Skim Perkhidmatan Kumpulan Pelaksana Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-11-21 00:00:00
166Urusan Pemangkuan Bagi Juruteknologi Makmal Perubatan Gred U38 Ke Gred U40 Dan U36 Ke Gred U38 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-11-18 00:00:00
167Urusan Pemangkuan Bagi Penolong Pegawai Perubatan, Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Dan Juru X-Ray (Diagnostik) Gred U29/U32/U36 Ke Gred U42 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-11-11 00:00:00
168Iklan Kenaikkan Pangkat Bagi Jawatan Pegawai Teknologi Makanan (Pelbagai Gred )Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-10-21 00:00:00
169Urusan Pemangkuan Bagi Jawatan Pegawai Penerangan (Pendidikan Kesihatan) Gred S41 Ke Gred S44 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-10-31 00:00:00
170Urusan Kenaikkan Pangkat Bagi Jawatan Pembantu Tadbir (Perkeranian / Operasi) Gred N19 Ke Gred N22 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-11-07 00:00:00
171Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jururawat (Perubatan/ Kesihatan Awam) Gred U32 ke Gred U36 di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-11-07 00:00:00
172Urusan Pemangkuan Bagi Jawatan Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W19 Ke Gred W22 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-11-07 00:00:00
173Urusan Pemangkuan Bagi Jawatan Pembantu Tadbir (Perkeranian / Operasi) Gred N22 Ke Gred N26 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-11-07 00:00:00
174Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jururawat (Perubatan/ Kesihatan Awam) Gred U29 ke Gred U32 di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-10-21 00:00:00
175Urusan Pemankuan Jawatan Pegawai Penerangan (Pendidikan Kesihatan) Gred S44 Ke Gred S48 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-10-31 00:00:00
176Urusan Pemangkuan Jawatan Pengajar Gred U48 Ke Gred U52 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-10-31 00:00:00
177Urusan Pemangkuan Bagi Jawatan Pegawai Penerangan (Pendidikan Kesihatan) Gred S48 Ke Gred S52 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-10-31 00:00:00
178Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Jururawat Gred U41/U42 Ke Gred U44 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-10-21 00:00:00
179Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Jurutera (Pelbagai Bidang) Di Kementerian Kesihatan Malaysia Gred J41 Ke Gred J442016-10-14 00:00:00
180Urusan Pemangkuan Jawatan Jurutera (Awam/Kesihatan Umum/Mekanikal/Elektronik) Gred J41 Ke Gred J44 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-10-21 00:00:00
181Iklan Pemangkuan Bagi Penolong Jurutera Gred JA29 Ke Gred JA 36 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-10-07 00:00:00
182Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Pegawai Pemulihan ( Pendengaran ) Gred U41 ke Gred U44 di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-09-23 00:00:00
183Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Pembantu Perawatan Kesihatan Gred U12 ke Gred U14 di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-09-26 00:00:00
184Urusan Kenaikan Pangkat Pegawai Pemulihan Perubatan (Cara Kerja) Gred U41 ke Gred U44 di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-09-23 00:00:00
185Urusan Kenaikan Pangkat Pegawai Pemulihan Perubatan (Fisioterapi) Gred U41 ke Gred U44 di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-09-23 00:00:00
186Urusan Pemangkuan Jawatan Penolong Pegawai Perubatan Gred U41/42 ke Gred U44 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-09-30 00:00:00
187Urusan Pemangkuan Jururawat Gred U41/42 ke Gred U44 DI Kementerian Kesihatan Malaysia2016-09-30 00:00:00
188Urusan Pemangkuan Penolong pegawai Tadbir (Stor) Gred N32 Ke Gred N36 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-09-26 00:00:00
189Urusan Pemangkuan Penyelia Asrama Gred N19 Ke Gred N22 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-09-15 00:00:00
190Urusan Kenaikkan Pangkat Bagi Pembantu Kesihatan Awam Gred U19 Ke Gred U22 Kementerian Kesihatan Malaysia2016-09-15 00:00:00
191Urusan Pemangkuan Bagi Jawatan Pembantu Penyediaan Makanan Gred N19 Ke Gred N22 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-09-11 00:00:00
192Urusan Kenaikkan Pangkat Bagi Jawatan Pegawai Penerangan (Pendidikan Kesihatan) Gred S41 Ke Gred S44 Kementerian Kesihatan Malaysia2016-08-30 00:00:00
193Urusan Kenaikkan Pangkat Bagi Jawatan Juru X-Ray (Diagnostik) Gred U29 Ke Gred U32 Kementerian Kesihatan Malaysia2016-08-08 00:00:00
194Iklan Kenaikkan Pangkat Bagi Jawatan Juruteknologi Makmal Perubatan Gred U36 Ke Gred U38 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-08-05 00:00:00
195Urusan Kenaikkan Pangkat Bagi Jawatan Juruteknologi Makmal Perubatan Gred U32 Ke Gred U36 Kementerian Kesihatan Malaysia2016-08-18 00:00:00
196Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Jurutera (Pelbagai Bidang) Gred J41 Ke Gred J44 Dan J52 Ke Gred J52 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-07-29 00:00:00
197Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Penolong Pegawai Perubatan Gred U32 Ke Gred U36 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-08-12 00:00:00
198Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Jururawat Masyarakat Gred U19 Ke Gred U24 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-08-09 00:00:00
199Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Pengkeranian/Operasi Gred N22 Ke Gred N26 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-08-19 00:00:00
200Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Jururawat Pergigian Gred U29 Ke Gred U32 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-08-08 00:00:00
201Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Pembantu Tadbir (Kewangan) W19 Ke Gred W22 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-08-19 00:00:00
202Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Jururawat Masyarakat Gred U24 Ke Gred U26 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-07-01 00:00:00
203Urusan Pemangkuan Bagi Skim Perkhidmatan Pegawai Khidmat Pelanggan Gred N17 Ke Gred N22 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-07-05 00:00:00
204dan Kenaikan Pangkat Bagi Juru X-Ray(Terapi) Gred U41/U42 Ke Gred U442016-06-24 00:00:00
205Kenaikan Pangkat Bagi Juru X-Ray(Diagnostik) Gred U41/U42 Ke Gred U442016-06-24 00:00:00
206URUSAN KENAIKKAN PANGKAT BAGI JAWATAN JURURAWAT PERGIGIAN GRED U32 KE GRED U36 KKM2016-07-04 00:00:00
207Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Pembantu Tadbir (Pengkeranian/Operasi) N17 Ke Gred N22 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-07-01 00:00:00
208Urusan Pemangkuan Jawatan Pegawai Psikologi Gred S44 Ke Gred S48 Di Kementerian Kesihatan Malaysia0000-00-00 00:00:00
209Urusan Pemangkuan Jawatan Pegawai Psikologi Gred S41 Ke Gred S44 Di Kementerian Kesihatan Malaysia0000-00-00 00:00:00
210Iklan Pengesahan Naik Pangkat Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Gred U29/U32/U36 ke ke Gred U422016-06-17 00:00:00
211Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Jururawat Gred U41/U42 Ke Gred U44 Di Kementerian Kesihatan Malaysia 2016-06-10 00:00:00
212Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Jururawat Gred U44 Ke Gred U48 Di Kementerian Kesihatan Malaysia 2016-05-10 00:00:00
213Iklan Pengesahan Naik Pangkat Pembantu Pembedahan Pergigian Gred U22 ke Gred U242016-06-08 00:00:00
214Iklan Pengesahan Naik Pangkat Pembantu Pembedahan Pergigian Gred U17 ke Gred U222016-06-21 00:00:00
215Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Pegawai Dietetik Pelabgai Gred (Gred U41 Ke Gred U44 Dan Gred U52 Ke Gred U54di Kementerian Kesihatan Malaysia)2016-06-06 00:00:00
216Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Penolong Pegawai Farmasi Gred U36 Ke Gred U38 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-06-17 00:00:00
217Iklan Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Pembantu Kesihatan Awam Gred U17 Ke U222016-05-27 00:00:00
218Urusan Pemangkuan Bagi Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Persekitaran Gred U29 Ke Gred U32 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-06-03 00:00:00
219Urusan Pemangkuan Bagi Skim Perkhidmatan Juruteknologi Makmal Perubatan Gred U29 Ke Gred U32 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-05-31 00:00:00
220Urusan Pemangkuan Bagi Skim Perkhidmatan Jururawat Masyarakat Gred U19 Ke Gred U24 di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-06-03 00:00:00
221 Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Jururawat (Perubatan dan Kesihatan Awam) Gred U32 ke Gred U36 di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-06-06 00:00:00
222Urusan Pemangkuan Jawatan Pegawai Kesihatan Persekitaran Gred U44 ke Gred U48 di KKM2016-05-27 00:00:00
223Urusan Pemangkuan Jawatan Pegawai Kesihatan Persekitaran Gred U41/U42 ke Gred U44 di KKM2016-05-27 00:00:00
224Urusan Pemangkuan Bagi Penolong Pegawai Perubatan Gred U32 Ke Gred U36 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-05-27 00:00:00
225Urusan Pemangkuan Bagi Skim Perkhidmatan Juruteknologi Pergigian Gred U29 Ke Gred U32 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-05-31 00:00:00
226Urusan Pemangkuan Bagi Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Penyediaan Makanan Dan Penolong Pegawai Sains Gred C27 Ke Gred C32 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-05-30 00:00:00
227Urusan Pemangkuan Bagi Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Penyediaan Makanan Dan Penolong Pegawai Sains Gred C32 Ke Gred C38 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-05-30 00:00:00
228Urusan Pemangkuan Jawatan Pegawai Dietetik Gred U48 Ke Gred U52 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-05-13 00:00:00
229Urusan Pemangkuan Jawatan Pegawai Dietetik Gred U41 Ke Gred U44 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-05-13 00:00:00
230Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Pegawai Dietetik Gred U44 Ke Gred U48 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-05-04 00:00:00
231Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Jururawat Masyarakat U19 Ke Gred U24 Kementerian Kesihatan Malaysia 2016-05-09 00:00:00
232Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Penolong Perubatan Gred U29/U32/U36 Ke Gred U42 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-05-06 00:00:00
233Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran U32 Ke Gred U36 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-04-28 00:00:00
234Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Pegawai Sains (Pelbagai Bidang Dan Gred) Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-04-29 00:00:00
235Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Pegawai Sains (Pelbagai Bidang Dan Gred) Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-04-29 00:00:00
236Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Penyelia Asrama Gred N22 Ke Gred N26 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-04-18 00:00:00
237Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Pembantu Tadbir ( Kewangan) Gred W17 Ke Gred W22 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-05-13 00:00:00
238Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Pembantu Perawatan Kesihatan Gred U12 Ke Gred U14 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-04-22 00:00:00
239Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Jurupulih Perubatan (Fisioterapi) Gred U29 Ke Gred U32 Kementerian Kesihatan Malaysia2016-04-25 00:00:00
240Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Jurupulih Perubatan ( Cara Kerja) Gred U29 Ke Gred U32 Kementerian Kesihatan Malaysia2016-04-25 00:00:00
241Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Pengajar Gred U41 Ke Gred U44 Dan Gred U44 Ke Gred U48 Kementerian Kesihatan Malaysia Yang Diperakukan Pemangkuan Pada April 20162016-04-16 00:00:00
242Pindaan Tahun Naik Pangkat bagi Pertimbangan Urusan Pemangkuan Jawatan Pegawai Sains (Pelbagai Bidang) Gred C48 Dan C52 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-04-29 00:00:00
243Urusan Pemangkuan Bagi Jawatan Pegawai Sains (Pelbagai Bidang) Dan Pelbagai Gred Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-04-18 00:00:00
244Urusan Pemangkuan Bagi Skim Perkhidmatan Pegawai Khidmat Pelanggan Gred N17 Ke Gred N22 Di Kementerian Kesihatan Malaysia (Bagi Zon Tengah)2016-04-20 00:00:00
245Iklan Pemangkuan Jawatan Jurutera Pelbagai Bidang di KKM ( Gred J44 Ke Gred J48 & Gred J48 Ke Gred J52)2016-04-08 00:00:00
246Urusan Pemangkuan Jawatan Pegawai Pemulihan Perubatan (Fisioterapi) Gred U41 Ke Gred U44 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-04-15 00:00:00
247Urusan Pemangkuan Jawatan Pegawai Pemulihan Perubatan (Pertuturan) Gred U41 Ke Gred U44 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-04-15 00:00:00
248Urusan Pemangkuan Jawatan Pegawai Pemulihan Perubatan (Pendengaran) Gred U41 Ke Gred U44 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-04-15 00:00:00
249Urusan Pemangkuan Jawatan Pegawai Pemulihan Perubatan (Fisioterapi) Gred U44 Ke Gred U48 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-04-15 00:00:00
250Urusan Pemangkuan Jawatan Pegawai Pemulihan Perubatan (Cara Kerja) Gred U44 Ke Gred U48 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-04-15 00:00:00
251Urusan Pemangkuan Jawatan Pemulihan Perubatan (Cara Kerja) Gred U41 Ke Gred U44 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-04-15 00:00:00
252Urusan Pemangkuan Bagi Jawatan Penolong Jurutera Gred J29 ke Gred J36 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-04-15 00:00:00
253Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Pegawai Dietetik Gred U41 Ke Gred U44 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-03-28 00:00:00
254Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Juruteknologi Makmal Perubatan Gred U29 Ke Gred U32 Kementerian Kesihatan Malaysia2016-03-22 00:00:00
255Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Jurutera (Pelbagai Bidang) Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-03-11 00:00:00
256Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Jururawat Masyarakat Gred U24 ke Gred U26 2016-03-21 00:00:00
257Iklan Urusan Pemangkuan Bagi Jawatan Penyelia Asrama Gred N262016-03-29 00:00:00
258Urusan Pemangkuan Pegawai Pembangunan Masyarakat Gred S52 Ke Gred S542016-03-11 00:00:00
259Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Jururawat Pergigian U36 Ke Gred U38 Kementerian Kesihatan Malaysia 2016-03-22 00:00:00
260Iklan Pemangkuan Bagi Skim Perkhidmatan Jurupulih Perubatan (Fisioterapi) Dan (Carakerja) Gred U32 Ke Gred U36 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-03-31 00:00:00
261Iklan Kenaikkan Pangkat Bagi Jawatan Juruteknologi Pergigian Gred U32 Ke Gred U36 Kementerian Kesihatan Malaysia2016-03-22 00:00:00
262Urusan Kenaikkan Pangkat Bagi Jawatan Penolong Pegawai Penyediaan Makanan Gred C27 Ke Gred C32 Kementerian Kesihatan Malaysia2016-03-22 00:00:00
263Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Pembantu Kesihatan Awam Gred U17 Ke Gred U22 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-02-19 00:00:00
264Urusan Pemangkuan Bagi Jawatan pembantu Kesihatan Awam Gred U22 Ke Gred U24 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-03-18 00:00:00
265Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Pegawai Penerangan (Pendidikan Kesihatan) Pelbagai Gred Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-03-18 00:00:00
266Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Pegawai Pemulihan Perubatan (Pelbagai Bidang) Gred U41 Ke Gred U44 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-03-18 00:00:00
267URUSAN KENAIKAN PANGKAT BAGI JAWATAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN GRED U32 KE GRED U362016-03-07 00:00:00
268Urusan Kenaikkan Pangkat Bagi Jawatan Juru X-ray (Diagnostik) Gred U29/U32/U36 Ke Gred U42 Kementerian Kesihatan Malaysia2016-03-01 00:00:00
269Urusan Pemangkuan Bagi Skim Perkhidmatan Pembantu Pembedahan Pergigian Gred U22 Ke Gred U24 Dan Gred U17 Ke Gred U22 Di KKM2016-03-09 00:00:00
270Urusan Pemangkuan Bagi Jawatan Pembantu Perawatan Kesihatan Ke Gred U16 Di Kementerian Kesihatan Malaysia 2016-03-01 00:00:00
271Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Juru X-Ray (Diagnostik) Gred U32 Ke Gred U36 Kementerian Kesihatan Malaysia2016-02-15 00:00:00
272Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Penolong Pegawai Perubatan Gred U41/42 Ke Gred U44 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-02-03 00:00:00
273Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Pembantu Tadbir (Perkerantan/Operasi) Gred N22 Ke Gred N26 Kementerian Kesihatan Malaysia2016-02-18 00:00:00
274Urusan Kenaikkan Pangkat Jawatan pegawai Sains Pelbagai Bidang Dan Gred Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-01-22 00:00:00
275Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Pegawai Kesihatan Persekitaran Gred U41/42 Ke Gred U44 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-01-29 00:00:00
276Urusan Kenaikkan Pangkat Jawatan Pegawai Tadbir (Rekod Perubatan) N41 Ke Gred N44 Secara Khas Untuk Penyandang Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-01-29 00:00:00
277Urusan Pemangkuan Pegawai Teknologi Makanan Gred C52 ke Gred C54 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-01-13 00:00:00
278Urusan Kenaikkan Pangkat Bagi Jawatan Penolong Pegawai Perubatan Gred U32 Ke Gred U36 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-01-29 00:00:00
279Urusan Pemangkuan Bagi Skim Perkhidmatan Jururawat Masyarakat Gred U24 ke Gred U26 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-01-18 00:00:00
280Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Jurutera (Pelbagai Bidang Gred J48 Ke Gred J52 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2015-12-28 00:00:00
281Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Jurutera (Pelbagai Bidang) Gred J41 Ke Gred J44 di Kementerian Kesihatan Malaysia2015-12-28 00:00:00
282Urusan Pemangkuan Bagi Jawatan Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W22 Ke Gred W26 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-01-15 00:00:00
283Urusan Pemangkuan Bagi Jawatan Jururawat (Perubatan Dan Kesihatan) Gred U29/32/36 Ke Gred U42 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-01-14 00:00:00
284Urusan Pemangkuan Bagi Skim Perkhidmatan Juruteknologi Pergigian Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-01-20 00:00:00
285URUSAN KENAIKAN PANGKAT BAGI JAWATAN JURURAWAT (PERUBATAN DAN KESIHATAN) GRED U32 KE GRED U36 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA2016-01-14 00:00:00
286URUSAN PEMANGKUAN BAGI JAWATAN PENOLONG PEGAWAI FARMASI GRED U36 KE GRED U38 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA2016-01-15 00:00:00
287URUSAN KENAIKAN PANGKAT BAGI JAWATAN PENOLONG PEGAWAI PENYEDIAAN MAKANAN DAN PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKANAN GRED C27 KE GRED C32 2015-12-30 00:00:00
288Urusan Pemangkuan Bagi Jawatan Kumpulan Pelaksana Dari Gred H11 Dan N11 Ke Gred H14 Dan N14 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2016-01-09 00:00:00
289Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Jururawat Masyarakat Gred U19 Ke Gred U24,Kementerian Kesihatan Malaysia2015-12-24 00:00:00
290Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Penolong Pegawai Tadbir (Rekod Perubatan) Gred N27 Ke Gred N32 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2015-12-23 00:00:00
291Urusan Pemangkuan Bagi Skim Perkhidmatan Jurupulih Perubatan (Fisioterapl) Dan Jurupulih Perubatan (Carakerja) Di Kementerian Kesihatan Malaysia2015-12-28 00:00:00
292Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Juruteknologi Makmal Perubatan Gred U32 Ke Gred U36 Kementerian Kesihatan Malaysia2015-12-01 00:00:00
293Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Juruteknologi Makmal Perubatan Gred U29 Ke Gred U32 Kementerian Kesihatan Malaysia2015-12-01 00:00:00
294Urusan Pemangkuan Bagi Jawatan Penolong Pegawai Tadbir (Stor) Gred N27 Ke Gred N32 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2015-12-11 00:00:00
295Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jurupulih Perubatan (Fisioterapi) Gred U29 Ke Gred U32 Dan Jurupulih Perubatan (Carakerja) Gred U29 Ke Gred U32 Kementerian Kesihatan Malaysia2015-12-03 00:00:00
296Iklan Pemangkuan Jawatan Pegawai Optometri Gred U41 Ke Gred U442015-11-30 00:00:00
297Urusan pemangkuan jawatan pegawai optometri gred U44 ke gred U48 di Kementerian Kesihatan Malaysia2015-11-30 00:00:00
298 Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Jururawat (Perubatan Dan Kesihatan) Gredu29/U32/U36 Ke Gred U42 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2015-11-13 00:00:00
299 Iklan Kenaikan Pangkat Jawatan Pembantu Pembedahan Pergigian Gred U22 Ke Gred U24 Dan Gred U17 Ke Gred U222015-11-24 00:00:00
300Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Pegawai Sains Pelbagai Bidang Dan Gred Di Kementerian Kesihatan Malaysia2015-11-20 00:00:00
301Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jurupulih Perubatan (Fisioterapi) Gred U36 Ke Gred U38 Dan Gred U32 Ke Gred U36 Kementerian Kesihatan Malaysia2015-11-13 00:00:00
302Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Pembantu Tadbir (Kewangan) Ke Gred W26 Kementerian Kesihatan Malaysia2015-10-28 00:00:00
303Urusan Kenaikkan Pangkat Bagi Penolong Pegawai Perubatan Gred U29/U32/U36 Ke Gred U42 Kementerian Kesihatan Malaysia2015-11-09 00:00:00
304URUSAN KENAIKAN PANGKAT PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U41/U42 KE GRED U442015-11-09 00:00:00
305Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Pengajar Gred U48 ke Gred U52 di KKM (Pemangkuan pd September 2014)2015-10-30 00:00:00
306Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Pegawai Kesihatan Persekitaran Gred U41/42 ke Gred U44 di KKM2015-11-09 00:00:00
307Urusan Pemangkuan Jawatan Pengajar Gred U41 ke Gred U44 di KKM2015-11-13 00:00:00
308Urusan Pemangkuan Jawatan Pengajar Gred U44 ke Gred U48 di KKM2015-11-13 00:00:00
309URUSAN KENAIKAN PANGKAT PENGAJAR GRED U44 KE GRED U48 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA0000-00-00 00:00:00
310Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Juru X-Ray (Diagnostik) Gred U41/U42 Ke Gred U44 KKM0000-00-00 00:00:00
311 Iklan Kenaikan Pangkat Jawatan Pegawai Dietetik Gred U44 Ke Gred U48 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2015-10-15 00:00:00
312Urusan Pemangkuan Jawatan Pegawai Pembangunan Masyarakat (Pegawai Kerja Sosial Perubatan) Gred S48 Ke Gred S52 Di KKM2015-09-30 00:00:00
313Iklan Pemangkuan Jawatan Pegawai Penyelidik Ke Pelbagai Gred Di Kementerian Kesihatan Malaysia2015-09-25 00:00:00
314URUSAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U29 KE GRED U32 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA2015-09-23 00:00:00
315Iklan Kenaikan Pangkat Jurutera (Elektrik) Gred J41 ke Gred J44 2015-09-21 00:00:00
316IKLAN URUSAN PENGESAHAN KENAIKAN PANGKAT BAGI JAWATAN JURURAWAT MASYARAKAT GRED U24 KE GRED U26 (MEMANGKU PADA 16 FEBRUARI 2015)2015-09-17 00:00:00
317IKLAN URUSAN PEMANGKUAN BAGI JAWATAN PENOLONG PEGAWAI FARMASI GRED U29 KE U322015-09-04 00:00:00
318IKLAN KENAIKAN PANGKAT BAGI JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U36 KE GRED U422015-09-11 00:00:00
319IKLAN KENAIKAN PANGKAT BAGI JURU X-RAY (DIAGNOSTIK) GRED U29 KE GRED U322015-09-11 00:00:00
320Urusan Kenaikan Pangkat Pegawai Sains Pelbagai Bidang Dan Gred di KKM2015-09-11 00:00:00
321Iklan Kenaikan Pangkat Jawatan Jurutera (Terbuka) Gred J44 ke Gred J482015-09-17 00:00:00
322Iklan Kenaikan Pangkat Jawatan Jurutera (Kesihatan Umum) Gred J52 ke Gred J542015-09-21 00:00:00
323Iklan Kenaikan Pangkat Jawatan Jurutera (Terbuka) Gred J52 ke Gred J542015-09-21 00:00:00
324Iklan Kenaikan Pangkat Jawatan Jurutera (Mekanikal) Gred J44 ke Gred J482015-09-17 00:00:00
325Iklan Kenaikan Pangkat Jawatan Jurutera (Kesihatan Umum) Gred J41 ke Gred J442015-09-17 00:00:00
326Iklan Kenaikan Pangkat Jawatan Jurutera (Elektronik) Gred J44 ke Gred J482015-09-17 00:00:00
327Iklan Kenaikan Pangkat Jawatan Jurutera (Elektrik) Gred J44 ke Gred J482015-09-21 00:00:00
328Iklan Pemangkuan Jawatan Jurutera (Elektronik) Gred J41 ke Gred J442015-09-21 00:00:00
329Iklan Kenaikan Pangkat Jawatan Jurutera (Mekanikal) Gred J41 ke Gred J442015-09-21 00:00:00
330Iklan Kenaikan Pangkat Jawatan Jurutera (Elektrik) Gred J41 ke Gred J442015-09-17 00:00:00
331Iklan Kenaikan Pangkat Jawatan Jurutera (Awam) Gred J44 ke Gred J482015-09-21 00:00:00
332Iklan Kenaikan Pangkat Jawatan Jurutera (Kesihatan Umum) Gred J44 ke Gred J482015-09-17 00:00:00
333Urusan Pemangkuan Pegawai Pembangunan Masyarakat Gred S44 Ke Gred S48 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2015-07-31 00:00:00
334Urusan Pemangkuan Bagi Skim Perkhidmatan Juruteknologi Makmal Perubatan Di Kementerian kesihatan Malaysia2015-08-07 00:00:00
335Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Pembantu Kesihatan Awam Gred U22 Ke Gred U24, Kementerian Kesihatan Malaysia2015-07-24 00:00:00
336Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Penolong Pegawai Farmasi Gred U32 Ke Gred U36, Kementerian Kesihatan Malaysia2015-07-15 00:00:00
337Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Penolong Pegawai Farmasi Gred U29 Ke Gred U32, Kementerian Kesihatan Malaysia2015-07-15 00:00:00
338Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Juruteknologi Makmal Perubatan Gred U38 Ke Gred U40, Kementerian Kesihatan Malaysia2015-07-13 00:00:00
339Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Juruteknologi Makmal Perubatan Gred U36 Ke Gred U38, Kementerian Kesihatan Malaysia2015-06-13 00:00:00
340Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Jururawat Masyarakat Gred U19 Ke U24, Kementerian Kesihatan Malaysia2015-07-24 00:00:00
341Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Pembantu Tadbir (P/O) Ke Gred N22, Kementerian Kesihatan Malaysia2015-07-20 00:00:00
342Urusan Pemangkuan Bagi Jawatan Penolong Pegawai Farmasi Gred U32 / KUP Gred U32 Ke Gred U36 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2015-06-08 00:00:00
343Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Juruteknologi Makmal Perubatan Gred U32 Ke Gred U36, Kementerian Kesihatan Malaysia2015-06-12 00:00:00
344Iklan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Juruteknologi Makmal Perubatan Gred U32 Ke Gred U362015-06-12 00:00:00
345URUSAN KENAIKKAN PANGKAT JAWATAN PEGAWAI SAINS PELBAGAI BIDANG DAN GRED DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA2015-06-19 00:00:00
346Iklan Kenaikan Pangkat Bagi Juru X-Ray (Diagnostik) Gred U29 Ke Gred U322015-05-21 00:00:00
347Iklan Kenaikan Pangkat Bagi Jurupulih Perubatan (Fisioterapi) Gred U32 Ke Gred U36 Dan Gred U36 Ke Gred U382015-05-24 00:00:00
348 Urusan Kenaikan Pangkat bagi jawatan Jururawat Masyarakat GredU19 ke Gred U24 2015-05-15 00:00:00
349Urusan Kenaikan Pangkat bagi jawatan Jururawat ( Perubatan & Kesihatan) Gred U29/ U32/U36 ke Gred U422015-05-29 00:00:00
350Urusan Pemangkuan Pegawai Sains (Kimia Hayat / Kaji Serangga / Genetik) Gred C41 ke C442015-05-18 00:00:00
351Urusan Pemangkuan Pegawai Sains (Pemakanan / Fizik) Gred C41 ke Gred C442015-05-18 00:00:00
352Urusan Pemangkuan Bagi Jurupulih Perubatan (Fisioterapi) & ( Carakerja) Gred U36 ke Gred U382015-05-07 00:00:00
353Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Gred U32 Ke Gred U36 di KKM2015-05-08 00:00:00
354Urusan Pemangkuan Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W17 Ke Gred W22 Kementerian Kesihatan Malaysia2015-04-24 00:00:00
355Urusan Kenaikkan Pangkat Bagi Jawatan Juruteknologi Makmal Perubatan Gred U38 Ke Gred U40 Kementerian Kesihatan Malaysia2015-04-24 00:00:00
356Urusan Kenaikkan Pangkat Bagi Jawatan Juruteknologi Makmal Perubatan Gred U36 Ke Gred U38 Kementerian Kesihatan Malaysia2015-04-24 00:00:00
357Urusan Pemangkuan Jawatan Jurutera (Elektronik) Gred J41 Ke Gred J44 Kementerian Kesihatan Malaysia2015-05-05 00:00:00
358Iklan Kenaikan Pangkat Bagi Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Gred U422015-05-05 00:00:00
359Urusan Kenaikkan Pangkat Bagi Pembantu Pembedahan Pergigian Gred U17 Ke Gred U22 Kementerian Kesihatan Malaysia2015-04-17 00:00:00
360Urusan Kenaikkan Pangkat Bagi Penolong Pegawai Perubatan Gred U29/U32/U36 Ke Gred U42 Kementerian Kesihatan Malaysia2015-04-17 00:00:00
361URUSAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEMBANTU KESIHATAN AWAM GRED U17 KE GRED U22 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA2015-04-17 00:00:00
362URUSAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PENOLOG PEGAWAI FARMASI GRED U38 KE GRED U40 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA2015-04-13 00:00:00
363URUSAN PEMANGKUAN JAWATAN PEGAWAI SAINS (MIKROBIOLOGI) GRED C41 KE GRED C44 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA2015-04-15 00:00:00
364Urusan Kenaikkan Pangkat Bagi Jawatan Jururawat (Perubatan Dan Kesihatan) Gred U29/U32/U36 Ke Gred U42 Di KKM2015-03-31 00:00:00
365Urusan Pemangkuan Bagi Jawatan Juru X-Ray (Diagnostik) & (Terapi ) Gred U29 Ke Gred U32 Dan Gred U32/U32 (KUP) Ke Gred U362015-03-31 00:00:00
366Urusan Kenaikkan Pangkat Bagi Jawatan Jururawat Masyarakat Gred U24 Ke Gred U26, KKM2015-04-03 00:00:00
367Iklan Pemangkuan Bagi Jawatan Pembantu Kesihatan Awam Gred U17 Ke U222015-04-03 00:00:00
368Iklan Pemangkuan Bagi Jawatan Jururawat Pergigian Gred U36 Ke U38 Dan Jururawat Pergigian Gred U38 Ke U402015-03-31 00:00:00
369Iklan Kenaikan Pangkat Bagi Juru X-Ray (Diagnostik) Gred U32 Ke Gred U362015-03-27 00:00:00
370 Iklan Pemangkuan Bagi Jawatan Pegawai Khidmat Pelanggan Gred N17 Ke Gred N222015-03-31 00:00:00
371Iklan Pemangkuan Jawatan Pembantu Perawatan Kesihatan Ke Gred U14 Kementerian Kesihatan Malaysia2015-03-27 00:00:00
372Iklan Kenaikan Pangkat Bagi Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Gred U32 Ke Gred U362015-03-24 00:00:00
373Iklan Kenaikan Pangkat Bagi Penolong Pegawai Perubatan Gred U29 Ke Gred U322015-03-16 00:00:00
374Iklan Pemangkuan Bagi Jawatan Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Gred U32 Ke U362015-03-24 00:00:00
375Iklan Pemangkuan Bagi Jawatan Juruteknologi Pergigian Gred U36 Ke Gred U382015-03-27 00:00:00
376Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Jururawat Gred U41 / U42 ke Gred U44 di KKM2015-03-13 00:00:00
377Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Jururawat (Perubatan & Kesihatan) Gred U32 Ke Gred U36 Kementerian Kesihatan Malaysia2015-03-31 00:00:00
378Urusan Kenaikan Pangkat Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W26 Dan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N26 & Gred N222015-03-31 00:00:00
379 Urusan Pemangkuan Bagi Jawatan Penolong Pegawai Farmasi Gred U38 Ke U40 Dan Gred U36 Ke Gred U382015-03-11 00:00:00
380Iklan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Juruteknologi Makmal Perubatan Gred U32 Ke Gred U362015-03-20 00:00:00
381Iklan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Juruteknologi Makmal Perubatan Gred U29 Ke Gred U32 2015-03-20 00:00:00
382URUSAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEMBANTU KESIHATAN AWAM GRED U17 KE GRED U22 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA2015-03-02 00:00:00
383URUSAN KENAIKAN PANGKAT JAWATAN PEGAWAI PEMBANGUNAN MASYARAKAT GRED S41 KE GRED S44 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA2015-02-18 00:00:00
384URUSAN PEMANGKUAN JAWATAN PEGAWAI TEKNOLOGI MAKANAN GRED C41 KE GRED C44 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA2015-03-10 00:00:00
385URUSAN PEMANGKUAN JAWATAN PEGAWAI TEKNOLOGI MAKANAN GRED C44KE GRED C48 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA2015-03-10 00:00:00
386URUSAN PEMANGKUAN JAWATAN PEGAWAI TEKNOLOGI MAKANAN GRED C48 KE GRED C52 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA2015-03-10 00:00:00
387URUSAN PEMANGKUAN BAGI JAWATAN PENOLONG PEGAWAI TADBIR (REKOD PERUBATAN) GRED N32 KE GRED N36 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA2015-03-06 00:00:00
388URUSAN PEMANGKUAN BAGI JAWATAN PENOLONG PEGAWAI TADBIR (REKOD PERUBATAN) GRED N27 KE GRED N32 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA2015-03-06 00:00:00
389iklan Pemangkuan Bagi Jawatan Pembantu Tadbir (P/O) Gred N22 ke Gred N262015-02-27 00:00:00
390Iklan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Jururawat Masyarakat Gred U24 Ke Gred U262015-02-13 00:00:00
391Iklan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Juruteknologi Pergigian Gred U32 Ke Gred U362015-02-09 00:00:00
392Iklan Pemangkuan Bagi Jawatan Kumpulan Pelaksana di Kementerian Kesihatan Malaysia2015-02-18 00:00:00
393Iklan Kenaikan Pangkat Jawatan Penolong Pegawai Penyediaan Makanan, Penolong Pegawai Teknologi Makanan dan Penolong Pegawai Sains KKM2015-02-06 00:00:00
394Iklan Kenaikan Pangkat Juru X-Ray (Diagnostik) Gred U29 ke U32 KKM2015-01-23 00:00:00
395Iklan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Juruteknologi Makmal Perubatan Gred U29 Ke Gred U322015-01-23 00:00:00
396Iklan Kenaikan Pangkat Pegawai Sains Pelbagai Bidang Dan Gred2014-12-31 00:00:00
397Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Jururawat (Perubatan ) & (Kesihatan) Gred U29 ke Gred U322014-12-10 00:00:00
398Pemangkuan Jawatan Jurutera ( Awam / Kesihatan Umum ) Gred J41 Ke Gred J442014-11-27 00:00:00
399Iklan Pemangkuan Jawatan Juru X-Ray (Diagnostik) dan Juru X-Ray (Terapi) Gred U41/U42 ke Gred U44 Kementerian Kesihatan Malaysia2014-11-27 00:00:00
400Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Penolong Pegawai Perubatan Gred U32 Ke Gred U362014-10-30 00:00:00
401Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Penolong Pegawai Perubatan Gred U29 Ke Gred U32 2014-10-30 00:00:00
402Urusan Pemangkuan Bagi Jawatan Juruteknologi Makmal Perubatan Gred U29 Ke Gred U322014-10-24 00:00:00
403Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Gred U29 Ke Gred U322014-10-24 00:00:00
404Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Gred U29 Ke Gred U322014-10-24 00:00:00
405Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Juruteknologi Makmal Perubatan Gred U32 Ke Gred U362014-09-26 00:00:00
406Iklan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Penolong Pegawai Farmasi Gred U29 Ke Gred U322014-09-26 00:00:00
407Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Pegawai Sains Pelbagai Bidang Dan Gred2014-10-02 00:00:00
408Pemangkuan Bagi Jawatan Juruteknik Perubatan (Prostetik/Ortotik) Gred U24 Ke Gred U262014-09-25 00:00:00
409Urusan Kenaikan Pangkat Jurutera (Pelbagai Bidang) Gred J41-J44 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2014-09-12 00:00:00
410Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Jururawat Pergigian Gred U32 Ke Gred U36 KKM2014-09-05 00:00:00
411Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Jururawat Masyarakat Gred U19 Ke Gred U24 KKM2014-09-05 00:00:00
412Urusan Pemangkuan Pegawai Dietetik Gred U52 Ke Gred U54 2014-09-05 00:00:00
413Urusan Pemangkuan Pegawai Dietetik Gred U44 Ke Gred U482014-09-05 00:00:00
414Urusan Pemangkuan Pegawai Dietetik Gred U41 Ke Gred U44 2014-09-05 00:00:00
415Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Jururawat Masyarakat Gred U19 Ke Gred U24 Kementerian Kesihatan Malaysia2014-09-05 00:00:00
416Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Penolong Pegawai Farmasi Gred U36 Ke Gred U38 KKM 2014-09-05 00:00:00
417Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Penolong Pegawai Farmasi Gred U32 Ke Gred U36 KKM2014-09-05 00:00:00
418Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Penolong Jurutera Gred J29 ke Gred J362014-08-29 00:00:00
419Urusan Pemangkuan Jawatan Pegawai Sains (Embriologis) Gred C41 Ke Gred C44 Di Kementerian Kesihatan Malaysia 2014-08-29 00:00:00
420Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Jurupulih Perubatan (Anggota) & (Carakerja) Gred U29 Ke Gred U32 Di Kementerian Kesihatan Malaysia2014-08-29 00:00:00
421Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Penolong Pegawai Perubatan Gred U29 Ke Gred U322014-08-06 00:00:00
422Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Penolong Pegawai Perubatan Gred U29/U32/U36 Ke Gred U422014-08-06 00:00:00
423Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Pembantu Kesihatan Awam Gred U22 Ke Gred U242014-08-06 00:00:00
424Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Pembantu Kesihatan Awam Gred U17 Ke Gred U222014-08-06 00:00:00
425Urusan Kenaikan Pangkat Pegawai Teknologi Makanan Gred C48 ke C52 Dan Gred C52 ke C542014-07-18 00:00:00
426Urusan Pemangkuan Jawatan Jururawat Gred U44 ke Gred U482014-07-31 00:00:00
427Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Pegawai Teknologi Makanan Gred C41 ke Gred C442014-07-17 00:00:00
428Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Gred U32 ke Gred U360000-00-00 00:00:00
429Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Pembantu Pembedahan Pergigian Gred U17 ke Gred U222014-07-30 00:00:00
430Urusan Pemangkuan Penolong Pegawai Teknologi Makanan & Penolong Pegawai Sains Gred C32 ke Gred C382014-07-08 00:00:00
431Urusan Pemangkuan Jawatan Pegawai Sains (Kimia Hayat / Mikrobiologi Perubatan / Kaji Serangga / Pemakanan/Forensik) Gred C41 ke C442014-07-18 00:00:00
432Urusan Pemangkuan Jawatan Pegawai Sains (Kimia Hayat / Mikrobiologi Perubatan /Pemakanan) Gred C44 ke C482014-07-18 00:00:00
433Urusan Pemangkuan Jawatan Pegawai Sains ( Kaji Serangga /Forensik ) Gred C44 ke C48 2014-07-18 00:00:00
434Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Jurupulih Perubatan (Anggota) & (Carakerja) Gred U32 ke Gred U36 & Gred U36 ke Gred U382014-07-04 00:00:00
435Urusan Pemangkuan Pegawai Pembangunan Masyarakat S48 Ke Gred S522014-06-16 00:00:00
436Urusan Pemangkuan Bagi Skim Perkhidmatan Pembantu Kesihatan Awam Gred U22 Ke Gred U242014-06-09 00:00:00
437Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Penolong Pegawai Farmasi Gred U36 ke Gred U382014-06-26 00:00:00
438Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Jururawat Gred U32/U36 ke Gred U422014-06-18 00:00:00
439Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Jururawat Gred U32 ke Gred U36 2014-06-18 00:00:00
440 Urusan Pemangkuan Pegawai Pemulihan Perubatan (Pertuturan & Pendengaran) Gred U41 Ke Gred U442014-05-30 00:00:00
441 Urusan Pemangkuan Pegawai Pemulihan Perubatan (Pertuturan & Pendengaran) Gred U44 Ke Gred U482014-05-30 00:00:00
442 Urusan Pemangkuan Jawatan Pegawai Sains (Kimia Hayat / Mikrobiologi Perubatan / Kaji Serangga / Pemakanan/Fizik) Gred C48 ke C52 2014-06-12 00:00:00
443 Urusan Pemangkuan Jawatan Pegawai Sains (Kimia Hayat / Mikrobiologi Perubatan / Kaji Serangga / Pemakanan) Gred C52 ke C54 2014-05-30 00:00:00
444Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan Jururawat Pergigian Gred U32 ke Gred U362014-06-06 00:00:00
445 Urusan Pemangkuan Jawatan Penolong Pegawai Perubatan Gred U32 ke Gred U362014-05-28 00:00:00
446Urusan Pemangkuan Bagi Skim Perkhidmatan Jururawat Masyarakat Gred U19 ke Gred U242014-05-21 00:00:00
447Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Jururawat Masyarakat Gred U19 ke Gred U242014-05-26 00:00:00
448Urusan Pemangkuan Bagi Skim Perkhidmatan Juruteknologi Pergigian U29 ke Gred U322014-05-22 00:00:00
449Urusan Kenaikan Pangkat Bagi Jawatan Juruteknologi Makmal Perubatan U32 ke Gred U36.2014-05-23 00:00:00
450Urusan Pemangkuan Pegawai Teknologi Makanan Gred C52 ke Gred C54 di Kementerian Kesihatan Malaysia2014-05-17 00:00:00
451Urusan Pemangkuan Pegawai Pembangunan Masyarakat (Pegawai Kerja Sosial Perubatan) Gred S52 ke Gred S54 di Kementerian Kesihatan Malaysia2014-05-17 00:00:00