Page 2 - eBuletin Mac 2020
P. 2

KEMENTERIAN KESIHATAN
       MALAYSIA
    SIDANG
    PENGARANG

    E-BULETIN KKM

    Penasihat
    YBhg. Dato’ Seri Dr. Chen Chaw Min
    Ketua Setiausaha
    Kementerian Kesihatan Malaysia

    Ketua Pengarang
    Puan Yamuna Perimalu
    Pegawai Penyelaras
    Encik Za’aba bin Hj. Abu Bakar
    Puan Nor Suraiti bt Madianuddin
    Cik Mona Ang
    Puan Nurul Ridzwani Binti Ali Noor Radzi

    Pereka Grafik dan Susun Atur
    Encik Mohd Iswandy bin Wally


    Sidang redaksi e-Buletin KKM merakamkan
    setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih
    kepada barisan Pengurusan Tertinggi KKM dan
    semua bahagian di KKM yang menjayakan
    penerbitan e-Buletin Edisi Mac 2020.

    Bagi sebarang makluman dan pertanyaan,
    sila hubungi:

    Sidang Redaksi e-Buletin KKM
    Unit Komunikasi Korporat
    Aras 4, Blok E7
    Kementerian Kesihatan Malaysia, Kompleks E
    Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
    62590 Putrajaya Malaysia.

    Tel  : 03-8883 3481 / 3675
    Faks : 03-8888 6187
    E-mel : mona.ang@moh.gov.my


        https://www.facebook.com/kementeriankesihatanmalaysia/

        https://www.instagram.com/kementeriankesihatanmalaysia/

        https://twitter.com/KKMPutrajaya
   1   2   3   4   5   6   7