Page 6 - eBuletin Mac 2020
P. 6

LAWATAN KERJA YBTMK (II) KE hospiTAL uMuM sARAWAK

    Pada 13 Mac 2020, YB Datuk (SDH) dan Pusat Penyelidikan
    Aaron Ago Dagang, Timbalan Klinikal (CRC) selain mendengar
    Menteri  Kesihatan  (II) telah taklimat serta mengadakan sesi
    mengadakan lawatan kerja ke dialog      dengan   Ketua-Ketua
    Hospital Umum Sarawak (HUS) Jabatan di HUS. Mengiringi
    sempena kunjungan hormat dan beliau ialah YBrs. Dr. Chin Zin
    lawatan kerja pertama beliau Hing, Pengarah Kesihatan Negeri
    selepas dilantik sebagai Timbalan Sarawak, YBrs. Dr. Ngian Hie
    Menteri Kesihatan 2. Antara tempat Ung, Pengarah Hospital Umum
    yang dilawati beliau ialah Jabatan Sarawak serta beberapa pegawai
    Radioterapi, Onkologi dan Jagaan kanan dari Jabatan Kesihatan
    Paliatif, Sekolah Dalam Hospital Negeri Sarawak.
                    LAWATAN KERJA YBTMK (II)
               KE pEJABAT KEsIhATAN KAWAsAN TAWAu


                       Pada 17 Mac 2020, YB Datuk kawasan tersebut di samping
                       Aaron Ago Dagang, Timbalan dapat menyuntik semangat kerja
                       Menteri Kesihatan (II) telah berpasukan dalam memerangi
                       mengadakan lawatan kerja ke penularan COVID-19 di daerah
                       ke Pejabat Kesihatan Kawasan Tawau. Datuk Aaron juga
                       Tawau, Sabah. Lawatan kerja mengadakan mesyuarat dan
                       tersebut   bertujuan  untuk  sesi dialog bersama beberapa
                       memahami,   berkongsi  idea  pegawai di Pejabat Kesihatan
                       dan  pengetahuan   terhadap  Kawasan Tawau.
                       kesiapsiagaan   yang   telah
                       diambil  oleh  warga  KKM
     03 E-BULETIN KKM EDISi februari 2020
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11